Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МЕТОдИ ТЕОРЕТИчНИх дОСлІджЕНь : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

МЕТОдИ ТЕОРЕТИчНИх дОСлІджЕНь


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

19        Методи дослідження класифікуються по стадіях науки:

а)математичні, біологічні, медичні, правові.

б)дедуктивні

в) теоретичні

20        залежно від рівня пізнання виділяють слідуючі методи рівнів:

а)         емпіричні, теоретичні, метатеоретичні.

б)         дедуктивні, індуктивні, за аналогією;

в)         емппіричні

21        порівняння це:

а)         встановлення розходження між об’єктами матеріального світу або

знаходження в них загального;

б)         це знаходження числа, що визначає кількісне співвідношення однотипних об’єктів або їхніх параметрів, що характеризують ті або

інші властивості.

 

Основи наукових досліджень

в) це фізичний процес визначення чисельного значення деякої вели-чини шляхом порівняння з еталоном

22        що таке рахування?

а)         це знаходження числа, що визначає кількісне співвідношення однотипних об’єктів або їхніх параметрів, що характеризують ті або

інші властивості.

б)         встановлення розходження між об’єктами матеріального світу або

знаходження в них загального;

в)         це метод дослідження і побудови наукової теорії

23        Вимір це:

а)         це фізичний процес визначення чисельного значення деякої величини шляхом порівняння з еталоном;

б)         певний перехід від реального об’єкту дослідження до його знакової моделі;

в)         встановлення розходження між об’єктами матеріального світу або

знаходження в них загального;

24        Аксіоматичним методом дослідження являється:

а) це метод дослідження і побудови наукової теорії, за якими її базові положення приймаються за вихідні аксіоми, а всі інші виводяться з них шляхом міркування за певними логічними правилами.

б)         встановлення розходження між об’єктами матеріального світу або

знаходження в них загального;

в)         це фізичний процес визначення чисельного значення деякої величини шляхом порівняння з еталоном;

25        що таке формалізація ?

а)         це певний перехід від реального об’єкту дослідження до його знакової моделі, у процесі якого всі змістові терміни і твердження

теорії замінюються логічними або математичними символами і

формулами.

б)         це метод дослідження і побудови наукової теорії;

в)         це знаходження числа, що визначає кількісне співвідношення однотипних об’єктів або їхніх параметрів, що характеризують ті або

інші властивості.

 

Тести

26        На чому базуються методи експертних оцінок?

а)         базуються на збиранні та систематизації як індивідуальних,

так і колективних оцінок, аналізуються і «об’єктивуються» їхні

суб’єктивні оцінки за допомогою спеціальних процедур.

б)         концепцією цих методів є припущення про безперервність розвитку більшості процесів реального життя.

в)         різноманітні методи за допомогою яких здійснюється побудова і

дослідження прогностичних моделей об’єкта прогнозування.

27        Методи екстраполяції це:

а)         концепцією цих методів є припущення про безперервність розвитку більшості процесів реального життя.

б)         базуються на збиранні та систематизації як індивідуальних,

так і колективних оцінок, аналізуються і «об’єктивуються» їхні

суб’єктивні оцінки за допомогою спеціальних процедур.

в)         різноманітні методи за допомогою яких здійснюється побудова і

дослідження прогностичних моделей об’єкта прогнозування.

28        Методи моделювання –

а)         різноманітні методи за допомогою яких здійснюється побудова і

дослідження прогностичних моделей об’єкта прогнозування.

б)         процес конструювання математичної моделі реальної системи;

в)         концепцією цих методів є припущення про безперервність розвитку більшості процесів реального життя.

29        Імітаційне моделювання —

а)         процес конструювання математичної моделі реальної системи з наступним дослідженням і проведенням експериментів на цій моделі;

б)         різноманітні методи за допомогою яких здійснюється побудова і

дослідження прогностичних моделей об’єкта прогнозування.

в)         базується на збиранні та систематизації як індивідуальних, так

і колективних оцінок, аналізуються і «об’єктивуються» їхні

суб’єктивні

30        під сценарієм майбутнього розуміють:

а)         історико-системну модель соціального чи бісоціального розвитку;

б)         перевірку, наскільки проект в галузі наукових досліджень і розробок

узгоджуються з факторами, які діють на основні показники моделі;

 

Основи наукових досліджень

в) процес конструювання математичної моделі реальної системи з на-ступним дослідженням і проведенням експериментів на цій моделі;

31        Метод матричного (табличного) моделювання –

а)         спосіб перевірки того, наскільки проект в галузі наукових досліджень і розробок узгоджуються з факторами, які діють на основні

показники моделі.

б)         процес конструювання математичної моделі реальної системи з наступним дослідженням і проведенням експериментів на цій моделі;

в)         припущення про безперервність розвитку більшості процесів реального життя.

32        залежно від сфери застосування й ступеня спільності розрізняють методи:

а)         загальні, загальнонаукові, часткові, спеціальні;

б)         загальні;

в)         часткові;

33        Технікою дослідження являється:

а)         сукупність спеціальних прийомів для використання того або іншого методу.

б)         процес конструювання математичної моделі реальної системи з наступним дослідженням і проведенням експериментів на цій моделі;

в)         перевірка, наскільки проект в галузі наукових досліджень і розробок узгоджуються з факторами, які діють на основні показники

моделі;

34        процедура дослідження полягає в :

а)певна послідовність дій, спосіб організації дослідження.

б)         сукупність способів і прийомів пізнання;

в)         загальна методологія, універсальна стосовно всіх наук і в зміст

якої входять всі методи пізнання;

35        Методика це:

а)сукупність способів і прийомів пізнання.

б)         вчення про науковий метод пізнання.

в)         певна послідовність дій, спосіб організації дослідження.

 

Тести

36        Коли вживається поняття «методологія»?

а)         сукупність методів, застосовних у якій-небудь сфері діяльності

(науки, політики);

б)         вчення про науковий метод пізнання.

в)         сукупність методів, застосовних у якій-небудь сфері діяльності

(науки, політики); вчення про науковий метод пізнання.

37        Скількі існує рівнів методології?

а)         три;

б)         чотири;

в)         один.

38        загальна методологія це:

а)         загальна методологія, універсальна стосовно всіх наук і в зміст

якої входять всі методи пізнання.

б)         методологія наукового дослідження для груп родинних наук, що

утворить загальні, приватні й загальнонаукові методи пізнання.

в)         методологія наукових досліджень конкретної науки, у зміст якої

включають загальні загальнонаукові, частки, спеціальні методи

пізнання.

39        Системний підхід це:

а)         коли науковий аналіз об’єкта здійснюється не ізольовано, а

як складне ціле, розглядається не тільки будова й властивість

об’єктів, але й зв’язку його частин, підсистем, їхні функції і їхній

взаємозв’язок з навколишнім світом.

б)         у зміст включають загальні загальнонаукові, частки, спеціальні

методи пізнання.

в)         сукупність методів, застосовних у якій-небудь сфері діяльності

(науки, політики); вчення про науковий метод пізнання.

40        які стадії мають дослідження?

а)         вибір проблеми;знайомство з існуючими рішеннями;обґрунтована

відмова від існуючих рішень;перебір різних варіантів рішень; рішення.

б)         вибір проблеми

в)         перебір різних варіантів рішень

 

Основи наукових досліджень

41        дедуктивний спосіб —

а)         спосіб дослідження, при якому приватні положення виводяться із

загальних.

б)         спосіб дослідження, при якому по приватних фактах і явищам

установлюються загальні принципи й закони.

в)         спосіб наукового дослідження, при якому явище розчленовується

на складові частини.

42        Індуктивний спосіб

а)         спосіб дослідження, при якому по приватних фактах і явищам

установлюються загальні принципи й закони.

б)         спосіб дослідження, при якому приватні положення виводяться із

загальних.

в)         спосіб наукового дослідження, що полягає в дослідженні явища в

цілому, на основі об’єднання зв’язаних один з одним елементів у

єдине ціле.

43        Аналіз

а)         спосіб наукового дослідження, при якому явище розчленовується

на складові частини.

б)         відволікання від другорядних фактор з метою зосередження на

найважливіших особливостях досліджуваного явища.

в)         спосіб дослідження, при якому по приватних фактах і явищам

установлюються загальні принципи й закони.

44        Синтезом називають

а)         спосіб наукового дослідження, що полягає в дослідженні явища в

цілому, на основі об’єднання зв’язаних один з одним елементів у

єдине ціле.

б)         спосіб наукового дослідження, при якому явище розчленовується

на складові частини.

в)         це безперервний процес уточнення старих і розкриття нових, раніше невідомих сторін дійсності.

45        Ранжируванням являється:

а)         необхідність при аналізі розглянути велику кількість фактів;

б)         це безперервний процес уточнення старих і розкриття нових, раніше невідомих сторін дійсності.

 

Тести

в) відволікання від другорядних фактор з метою зосередження на найважливіших особливостях досліджуваного явища.

46        Абстрагування це:

а)         відволікання від другорядних фактор з метою зосередження на

найважливіших особливостях досліджуваного явища.

б)         необхідність при аналізі розглянути велику кількість фактів;

в)         складання у відомості основних процесів явища до формул і спеціальної символіки;

47        формалізація заключається в:

а)         складанні у відомості основних процесів явища до формул і спеціальної символіки;

б)         необхідність при аналізі розглянути велику кількість фактів;

в)         відволікання від другорядних фактор з метою зосередження на

найважливіших особливостях досліджуваного явища.

48        людське пізнання –

а)         це безперервний процес уточнення старих і розкриття нових, раніше невідомих сторін дійсності.

б)         сукупність прийомів і методів для вивчення складних об’єктівсистем, що представляють собою складну сукупність взаємодіючих між собою елементів.

в)         форма мислення, за допомогою якої думка наводиться на яке-небудь загальне правило, загальне положення, властивим всім одиничним предметам якого-небудь класу.

49        під системним аналізом розуміють

а)         сукупність прийомів і методів для вивчення складних об’єктівсистем, що представляють собою складну сукупність взаємодіючих між собою елементів.

б)         форма мислення, за допомогою якої думка наводиться на яке-небудь загальне правило, загальне положення, властивим всім одиничним предметам якого-небудь класу.

в)         складанні у відомості основних процесів явища до формул і спеціальної символіки;

 

Основи наукових досліджень

50        зі скількох етапів складається системний аналіз?

а)         двох

б)         чотирьох

в)         П’яти

51        Індукція

а)         форма мислення, за допомогою якої думка наводиться на яке-небудь загальне правило, загальне положення, властивим всім одиничним предметам якого-небудь класу.

б)         це перехід від загального до частки.

в)         коли з подібності деяких ознак двох або декількох предметів, явищ

дійсності, які в цілому різні, робиться висновок про подібність інших ознак цих предметів, явищ.

52        В скількох видах виступає індуктивний умовивід ?

а)         двох

б)         трьох

в)         чотирьох

53        повна індукція

а)         вид індуктивного умовиводу, у результаті якого робиться загальний висновок про весь клас яких-небудь предметів на підставі знання про усіх без винятку предметах даного класу.

б)         вид індуктивного умовиводу в результаті якого виходить який-небудь загальний висновок про весь клас предметів на підставі знання лише деяких предметів даного класу.

в)         коли з подібності деяких ознак двох або декількох предметів, явищ

дійсності, які в цілому різні, робиться висновок про подібність інших ознак цих предметів, явищ.

54        Неповна індукція

а)         вид індуктивного умовиводу в результаті якого виходить який-небудь загальний висновок про весь клас предметів на підставі знання лише деяких предметів даного класу.

б)         вид індуктивного умовиводу, у результаті якого робиться загальний висновок про весь клас яких-небудь предметів на підставі знання про усіх без винятку предметах даного класу.

 

Тести

в) коли з подібності деяких ознак двох або декількох предметів, явищ дійсності, які в цілому різні, робиться висновок про подібність ін-ших ознак цих предметів, явищ.