Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТИ : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ТЕСТИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Основні положення наукових досліджень

1 Наука -це:

а)         сфера людської діяльності, яка направлена на вироблення та систематизування нових знань про природу, суспільство, мислення

та пізнання навколишнього світу;

б)         результат цієї діяльності — система отриманих наукових знань,

одна із форм суспільної свідомості, соціальний інститут;

в)         спосіб теоретичного дослідження або практичного здійснення

якого-небудь явища або процесу.

2          під методом розуміють:

а)         систему правил і прийомів підходу до вивчення явищ і закономірностей природи, суспільства, мислення, інструмент для відкриття

об’єктивних законів дійсності.

б)         науково обґрунтовані припущення, висунуті для пояснення якого-небудь процесу, які після перевірки можуть виявитися щирими

або помилковими.

в)         сферу людської діяльності, яка направлена на вироблення та систематизування нових знань про природу, суспільство, мислення

та пізнання навколишнього світу;

3          гіпотеза — це:

а)         науково обґрунтовані припущення, висунуті для пояснення якого-небудь процесу, які після перевірки можуть виявитися щирими

або помилковими.

б)         система правил і прийомів підходу до вивчення явищ і закономірностей природи, суспільства, мислення, інструмент для відкриття

об’єктивних законів дійсності.

в)         визначення конкретного об’єкта й всебічне, достовірне вивчення

його структури, характеристик, зв’язків на основі розроблених

у науці принципів і методів пізнання, а також одержання корисних для діяльності людини результатів, впровадження у виробництво й одержання ефекту.

 

Основи наукових досліджень

4          під метою наукового дослідження розуміють:

а)         визначення конкретного об’єкта й всебічне, достовірне вивчення

його структури, характеристик, зв’язків на основі розроблених у

науці принципів і методів пізнання, а також одержання корисних

для діяльності людини результатів, впровадження у виробництво

й одержання ефекту.

б)         науково обґрунтовані припущення, висунуті для пояснення якого-небудь процесу, які після перевірки можуть виявитися щирими

або помилковими.

в)         сферу людської діяльності, яка направлена на вироблення та систематизування нових знань про природу, суспільство, мислення

та пізнання навколишнього світу;

5          Спостереження це:

а)         метод пізнання, при якому об’єкт вивчають без втручання в нього,

фіксують, вимірюють лише властивості об’єкта, характер його зміни.

б)         науково обґрунтовані припущення, висунуті для пояснення якого-небудь процесу, які після перевірки можуть виявитися щирими

або помилковими.

в)         метод пізнання, у якому провадять не тільки спостереження й виміри, але й здійснюють перестановку, зміну об’єкта дослідження.

6          Експеримент це:

а)         це найбільш загальний емпіричний метод пізнання, у якому провадять не тільки спостереження й виміри, але й здійснюють перестановку, зміну об’єкта дослідження.

б)         науково обґрунтовані припущення, висунуті для пояснення якого-небудь процесу, які після перевірки можуть виявитися щирими

або помилковими.

в)         складне наукове завдання, що охоплює значну область дослідження й має перспективне значення.

7          під проблемою розуміють:

а)         складне наукове завдання, що охоплює значну область дослідження й має перспективне значення.

б)         це наукове завдання, що охоплює певну область наукового дослідження.

 

Тести

в) це найбільш загальний емпіричний метод пізнання, у якому про-вадять не тільки спостереження й виміри, але й здійснюють пере-становку, зміну об’єкта дослідження.

8          що ми розуміємо під темою?

а)         це наукове завдання, що охоплює певну область наукового дослідження.

б)         складне наукове завдання, що охоплює значну область дослідження й має перспективне значення.

в)         науково обґрунтовані припущення, висунуті для пояснення якого-небудь процесу, які після перевірки можуть виявитися щирими

або помилковими.

9          У яких випадках уживається гіпотеза?

а)         коли відомі факти недостатні для пояснення причинної залежності явища, а є потреба в тім, щоб його пояснити;коли факти складні

й гіпотеза може принести користь, як узагальнення знань у цей

момент, як вірний крок до роз’яснення їх; коли причини, що зробили або провадять факти, недоступні досвіду, а тим часом дії або

слідства їх можуть бути досліджувані.

б)         коли факти складні й гіпотеза може принести користь, як узагальнення знань у цей момент, як вірний крок до роз’яснення їх;

в)         коли причини, що зробили або провадять факти, недоступні досвіду, а тим часом дії або слідства їх можуть бути досліджувані.

10        Вимоги до сучасних гіпотез

а)         принципова перевіряємость запропонованої гіпотези;

б)         принципова перевіряємость запропонованої гіпотези; максимальна спільність, володіння предсказуємість чинністю;принципова

(логічна) простота;спадкоємний зв’язок висунутої гіпотези з попереднім знанням.

в)         принципова (логічна) простота;спадкоємний зв’язок висунутої гіпотези з попереднім знанням.

11        процес побудови гіпотези

а) відкриття якого-небудь явище або класу однорідних явищ, причи-ну існування, вивчення цього явища або класу явищ за допомогою досвідів, доступних спостережень, формулювання гіпотези, виОснови наукових досліджень

значення одного або декількох можливих слідств, перевірка того, наскільки ці слідства відповідають фактам дійсності;

б)         побудова ряду суджень, які ставляться до певного предмета або

питання, ідуть одне за іншим так, що з попередніх суджень із необхідністю або високою ймовірністю випливають інші, а в результаті

виходить відповідь на поставлене питання.

в)         формулювання гіпотези, визначення одного або декількох можливих слідств,

13        Альтернатива це:

а)         кожна із двох або декількох що виключають друг друга можливостей, вибір між цими можливостями.

б)         складні факти й гіпотеза можуть принести користь, як узагальнення знань у цей момент, як вірний крок до роз’яснення їх;

в)         принципова (логічна) простота;спадкоємний зв’язок висунутої гіпотези з попереднім знанням.

14        Науковий аналіз

а)         спосіб пізнання об’єктивної дійсності

б)         називається ряд суджень, які ставляться до певного предмета або

питання, ідуть одне за іншим так, що з попередніх суджень із необхідністю або високою ймовірністю випливають інші, а в результаті

виходить відповідь на поставлене питання.

в)         принципова (логічна) простота;спадкоємний зв’язок висунутої гіпотези з попереднім знанням.

15        Міркування це:

а)         називається ряд суджень, які ставляться до певного предмета або

питання, ідуть одне за іншим так, що з попередніх суджень із необхідністю або високою ймовірністю випливають інші, а в результаті

виходить відповідь на поставлене питання.

б)         науково обґрунтовані припущення, висунуті для пояснення якого-небудь процесу, які після перевірки можуть виявитися щирими

або помилковими.

в)         називається ряд суджень, які ставляться до певного предмета або

питання, ідуть одне за іншим так, що з попередніх суджень із необхідністю або високою ймовірністю випливають інші, а в результаті

виходить відповідь на поставлене питання.

 

Тести

16        що таке умовивід?

а)         це форма мислення, у якій з одного або декількох істинних суджень

на підставі певних правил висновку виходить нове судження

б)         є прості або складні судження.

в)         перехід від загального знання до частки

17        Елементами умовиводу являються:

а)         прості або складні судження

б)         це форма мислення, у якій з одного або декількох істинних суджень

на підставі певних правил висновку виходить нове судження

в)         посилки й висновки виражають знання однакового ступеня спільності, тобто від частки до частки.

18        по ступені спільності й спрямованості

логічного слідства розрізняють:

а)         дедуктивні умовиводи, індуктивні, умовиводу за аналогією

б)         математичні, біологічні, медичні, правові.

в)         метатеоретичні