Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основи наукових досліджень : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Основи наукових досліджень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Для того, щоб перелічити відповідно до розглянутого вище прин-ципу класифікації можливі варіанти моделей, скористаємося наступ-ною формалізацією. Позначимо кодами 0 і 1 відповідно характерис-тики кожного типу. Відповідні позначення представлені в таблиці:

 

Характеристики типів моделей      Код характеристик

Безперервна  0

Дискретна      1

Статистична  0

Динамічна     1

Детермінована          0

Імовірнісна    1

Лінійна           0

Нелінійна       1

Характеристики моделі в цьому випадку можна записати у вигля-ді чотирьох чисел, кожне з яких може приймати значення 0 і 1.

Різні види моделей, представлені в символічному записі, зведені в наступну таблицю:

 

0000    0100    0010    0001

0110    0101    0011    0111

1000    1100    1010    1001

1110    1101    1011    1111

Наприклад, модель, позначена символом 0000, є безперервної, статичної, детермінованої, лінійної. До цього типу ставляться лінійні моделі.

 

Моделювання і його роль у дослідженні

Модель, позначена символом 1111, є дискретної, динамічної, імо-вірнісної, нелінійної. До цього типу можна віднести, наприклад, ма-тематичну модель, що описує перехідний процес у системі масового обслуговування.

Наведена класифікація дозволить упорядкувати певні види мо-делей, з її допомогою можливо більш глибоко й системно проаналі-зувати й синтезувати різноманіття використовуваних у цій області математичних коштів.

Моделювання являє собою певний процес, що складається з на-ступних етапів:

-          побудова абстрактної моделі на основі аналізу наявної інфор-мації й вихідної гіпотези;

-          побудова моделі в конкретному (числовому) виді після прове-дення спостережень і експериментів.

-          Побудова абстрактної моделі включає:

-          розбивку комплексного завдання (проблеми) на більше прості;

-          пошук аналогій;

-          введення символів;

-          запис цільової функції й обмежень.

Комплексне завдання (проблему) доцільно розбивати на більше

прості, тобто спочатку будувати окремі локальні моделі, а потім по-єднувати їх у загальну — глобальну модель.

Пошук аналога, тобто відомість математичного опису досліджува-ного предмета, явища, процесу до відомого типу моделей, є одним, з істотних моментів моделювання. Якщо математичні опис зводиться до певного типу, то це в значній мірі спрощує процес розробки моделі і її наступний аналіз. Треба однак побоюватися шаблона при пошуку аналогії. Пошук аналога вимагає відповідного вміння й навичок і є одним з неформалізованих елементів дослідження.

Введення символічного запису — один з елементів моделювання. Математична модель являє собою формалізований запис, тобто за-пис у вигляді символів.

Абстрактне моделювання закінчується звичайно записом у мате-матичному виді цільової функції й обмежень, тобто цільова функція й обмеження одержують вираження через обрані змінні.