Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Моделювання і його роль у дослідженні : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Моделювання і його роль у дослідженні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

поводженням входів і виходів і передбачати поводження системи в майбутньому, а також управляти нею. Завдання зводиться до підбора таких значень х, які забезпечили б відповідні оптимальні значення в.

У цей час розроблений досить різноманітний математичний апа-рат, використовуваний для моделювання реальних об’єктів і проце-сів. Для того, щоб охарактеризувати застосовувані при моделюванні математичні кошти, варто класифікувати на окремі види різноманіт-тя математичних моделей з урахуванням сукупності факторів, що ха-рактеризують різні їхні сторони.

По основних характеристиках різняться наступні типи моделей:

-          безперервні або дискретні;

-          статичні або динамічні;

-          детерміновані або імовірнісні;

-          лінійні або нелінійні.

-          Модель є безперервної, якщо тимчасові зміни, що фігурують у ній, змінюються безупинно. Якщо ж зміни можуть приймати тільки дискретні (переривчасті) значення, то моделі варто від-нести до дискретного типу.

Як відомо, співвідношення між змінами можуть бути статичними або динамічними. В останньому випадку, у моделі враховується такі фактори, як час (іноді інший параметр, що грає еквівалентну роль). У першому випадку модель є статичною в другому — динамічній.

Детермінованість або імовірність є досить важливою рисою мо-делі. Якщо в моделі фігурують змінні, що представляють собою ви-падкові величини або ж характеристика яких-небудь випадкових ве-личин, то таку модель варто вважати імовірнісної. У детермінованій моделі не враховуються які-небудь імовірнісні елементи.

Четверта риса — лінійність або нелінійність — є істотною в тому розумінні, що вона не тільки констатує вид залежностей і обмежень, але також характеризує складність і можливість знаходження опти-мальних рішень. У випадку лінійної моделі до якої, як відомо, зво-диться ряд комбінаторних завдань, моделей, що ставляться до теорії ігор до дискретного, існує досить розроблений математичний апарат знаходження оптимальних рішень.

У прийнятій інтерпретації до нелінійних моделей ставляться ті, які не можуть бути зведені до лінійного типу (у тому числі й різному типі дискретні моделі).