Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МЕТОдИ гРАфІчНИх зОбРАжЕНь РЕзУльТАТІВ ЕКСпЕРИМЕНТІВ : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

МЕТОдИ гРАфІчНИх зОбРАжЕНь РЕзУльТАТІВ ЕКСпЕРИМЕНТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

При обробці результатів вимірів і спостережень широко викорис-товують методи графічного зображення.

Результати вимірів, представлені в табличній формі, не дозволя-ють досить наочно характеризувати закономірності досліджуваних процесів. Графічне зображення дає найбільш наочне подання про ре-зультати експериментів, дозволяє краще зрозуміти фізичну сутність досліджуваного процесу, виявити загальний характер функціональ-ної залежності: досліджуваних змінних величин, установити наяв-ність максимуму або мінімуму функції.

Після обробки результатів вимірів і оцінки ступеня точності необ-хідно їх звести в таблиці для аналізу. Дані таких таблиць обробляють графічними методами.