Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2 МЕТОдИ ОцІНКИ ВИМІРІВ : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

9.2 МЕТОдИ ОцІНКИ ВИМІРІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Виміри є складовою частиною будь-якого експерименту. Від ста-ранності вимірів і наступних обчислень залежать результати експери-менту. Тому кожний експериментатор повинен знати закономірності вимірювальних процесів: уміти правильно виміряти досліджувані величини, оцінити погрішності при вимірах, правильно з необхідною точністю обчислити значення величин і їхня мінімальна кількість, визначити найкраще умови вимірів, при яких помилки будуть най-меншими, і зробити загальний аналіз результатів вимірів.

Вимір — це процес знаходжень якої-небудь фізичної величини, досвідченим шляхом за допомогою спеціальних технічних коштів, це пізнавальний процес порівняння величини чого-небудь із відомою величиною, прийнятої за одиницю (еталон).

 

Основи наукових досліджень

Теорією й практикою вимірів займається спеціальна наука — ме-трологія.

Виміру бувають статичними, коли вимірювана величина не змі-нюється, і динамічними, коли вимірювана величина міняється.

Крім того виміру діляться на прямі й непрямі.

При прямих вимірах шукану величину встановлюють безпосе-редньо з досвіду, при непрямих — функціонально від інших величин, певними прямими вимірами.

Розрізняють три класи вимірів.

Особливо точні — еталонні виміри з максимально можливою точністю.

Високоточні — виміру, погрішність яких не повинна перевищу-вати заданих значень.

Технічні — у які погрішність визначається особливостями коштів виміру.

Розрізняють абсолютні й відносні виміри.

Абсолютні — це прямі виміри в одиницях вимірюваної величини.

%оШ