Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МЕТОдИ ЕКСпЕРИМЕНТАльНИх дОСлІджЕНь : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

МЕТОдИ ЕКСпЕРИМЕНТАльНИх дОСлІджЕНь


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Експериментальне дослідження — один з основних способів одержати нові наукові знання. У його основі лежить експеримент, що представляє собою науково поставлений досвід або спостереження явища в умовах, що враховуються точно. Від звичайного пасивного спостереження експеримент відрізняється активним впливом дослід-ника на досліджуване явище.

Основною метою експерименту є перевірка теоретичних поло-жень (підтвердження раб очей гіпотези), а також більше широке й глибоке вивчення теми наукового дослідження.

Експеримент повинен бути проведений по можливості в найко-ротший строк з мінімальною витратою матеріальних і коштів при найвищій якості отриманих результатів.

S)ol

МЕТОдОлОгІя

ЕКСпЕРИМЕНТАльНИх

дОСлІджЕНь

Розрізняють експерименти природні й штучні.

Природні експерименти характерні для одержання соціальних явищ (соціальний експеримент) в обстановці, наприклад виробництва.

Штучний експеримент широко застосовується в багатьох наукові й у першу чергу технічних науках. У цьому випадку вивчають явище, ізольоване до необхідного ступеня, щоб оцінити його в кількісному і якісному відношеннях.

Експериментальні дослідження діляться на лабораторні й виробничі.

Лабораторні досвіди проводять із застосуванням типових при-ладів, що спеціально моделюють установок, стендів, устаткування. Ці дослідження дозволяють найбільше повно й доброякісно, з необ

Методи оцінки вимірів

хідною повторністю вивчити вплив одних характеристик при варію-ванні інших.

Виробничі — мають на меті вивчити процес у реальних умовах з урахуванням впливу різних випадкових факторів виробничого се-редовища.

Такі експерименти проводять на споруджуваних об’єктах, експлу-атованих дорогах, спорудженнях.

У ряді випадків виробничий експеримент проводять методів ан-кетування. Для досліджуваного процесу становлять продуману методику. Основні дані збирають методом опитування виробничих організацій по попередньо складеній анкеті. Цей метод дозволяє зі-брати дуже велика кількість даних спостережень або вимірів по до-сліджуваному питанню.

Методологія експерименту — ця загальна структура (проект) експерименту, тобто постановка й послідовність виконання експери-ментальних досліджень. Методологія експерименту містить у собі на-ступні основні етапи: розробку плану-програми експерименту, оцін-ку вимірів і вибір коштів для проведення експерименту, проведення експерименту, обробку й аналіз експериментальних даних. [7,14]