Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основи наукових досліджень : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Основи наукових досліджень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Метод аналогій відіграє більшу роль у науковому дослідженні. Іс-торія розвитку науки знає нітрохи випадків, коли умовиводу за ана-логією виявлялися досить коштовними й служили плідною базою для побудови гіпотези, які згодом перетворювалися в науково-об-грунтовані теорії.

Досить послатися на ряд прикладів: на аналогію І.Ньютона між падінням яблука й рухом небесних тіл, на аналогію Франкліна між електричною іскрою й блискавкою, на аналогію між поширенням хвиль на воді й поширенням звуку в повітрі та ін.

Умовиводу за аналогією застосовуються у фізику, математику, бу-дівництві гребель, літаків, кораблів і ін., у лінгвістиці, кібернетику, історії й т.д. Це зокрема пояснюється тим, що у всіх галузях науки починає усе більше впроваджуватися моделюванню, коли можливе поводження об’єктів, що цікавлять нас, досліджується на умовних образах; схемах або фізичних конструкціях, аналогічних досліджува-ному об’єкту.

Аналогія, так само як і інші форми умовиводу — індукція й дедук-ція, — нерозривно входить у єдиний розумовий процес. Вона тісно пов’язана з ними я не може існувати без безперервного взаємного до-повнення й взаємодії з іншими умовиводами.

Природно виникає питання: яка пізнавальна цінність аналогії, чи дають умовиводу за аналогією достовірні, щирі знання або тільки імовірнісні, проблематичні?

Щоб відповісти на це питання необхідно з’ясувати умови засто-совності аналогії.

Першою умовою заможності вояком аналогії є ретельне виявлення загальних вхідних ознак (Р1     ,Рп) порівнюваних предметів, явищ,

які повинні бути не другорядними, а істотними. Чим вони істотніше, тим вище ступінь імовірності умовиводу.

Другою умовою заможності висновку за аналогією є достатня кількість знайдених загальних, подібних ознак Рп, щоб можна біло зрівняти й у відомому змісті ототожнювати порівнювані предмети, явища. Чим більше загальних, вхідних ознак, тим більше підстав припускати, що висновок за аналогією має більше високий ступінь імовірності.

Треті важливою умовою логічної заможності аналогія є з’ясування того, чим відрізняються порівнювані предмети, явища, які ознаки від

Методи кореляційного аналізу

різняють їхній друг від друга й наскільки вони істотні. Чим менше ознак, що відрізняють досліджувані предмети, явища, і чим менш вони істотні, тим більша цінність і ймовірність умовиводу.

Четвертою важливою умовою заможності висновку за аналогією є ретельне дослідження об’єктивного взаємозв’язку й взаємозалежнос-ті як між подібними ознаками, так і зв’язку цих подібних ознак з тим, що ми переносимо на досліджуваний предмет, явище. Метод аналогії дає найцінніші результати в тих випадках, коли встановлюється орга-нічний закономірний взаємозв’язок не тільки між подібними ознака-ми, але й з тією ознакою, що переноситься на досліджуваний предмет, явище. Якщо дослідникові вдається довести, що наявність подібних ознак необхідно викликає наявність переносної ознаки, то висновок за аналогією буде ймовірним і повністю достовірним.