Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
АНАлОгІя яК МЕТОд НАУКОВОгО дОСлІджЕННя : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

АНАлОгІя яК МЕТОд НАУКОВОгО дОСлІджЕННя


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Одним з методів наукового пізнання є аналогія, за допомогою якої досягається знання про предмети і явища на підставі того, що вони мають подібність із іншими. Ступінь імовірності (вірогідності) умо-виводів по аналоги залежить від кількості східних ознак у порівнюва-них явищ (чим їх більше, тим більшу ймовірність має висновок і воно підвищується, корду зв’язок вихідної ознаки з якою-небудь іншою ознакою відома більш або менш точно).

Аналогія тісно пов’язана з моделюванням або модельним експе-риментом.

Якщо звичайний експеримент безпосередньо взаємодіє з об’єктом дослідження, то в моделюванні такої взаємодії ні, тому що експери-мент виробляється не із самим об’єктом дослідження, а з його замін-ником. Примером може служити аналогова обчислювальна машина, дія якої засноване на аналоги дифференциальныых рівнянь, що опи-сують властивості исследоуемого об’єкта.

Людина, по ім’ю Гаргрево, звернув увагу на ту обставину, що гір-ські породи Нового Південного Уельсу в Австрії подібні з гірськими породами північноамериканської Каліфорнії, де йому доводилося до-бувати золото. Помітивши це, він розсудив так: якщо гірські породи Австралії й гірські породи Америки подібні в одному відношенні те, імовірно, вони подібні й в інших відносинах, і в Австралії також пови-нне бути золото. Практика повністю підтвердила його умовивід. Це приклад умовиводу за аналогією.

Основоположник кібернетики Н.Вінер, приступаючи до дослі-джень в області конструювання логічних машин, надихався дуже ефективною аналогією. «Із самого початку, я був уражений подібніс-тю між принципами дії нервової системи й цифрових обчислюваль-них машин. Я не збираюся затверджувати, що ця аналогія є повною й що ми вичерпуємо всі властивості нервової системи, уподібнивши її цифровим обчислювальним устроєм, я хотів би тільки підкреслити, що в деяких відносинах поводження нервової системи дуже близько