Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основи наукових досліджень : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Основи наукових досліджень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

властивості на всі об’єкти даного, роду, на весь клас цих речей, явищ.

В індуктивному дослідженні дуже важливо знайти щирі причини спостережуваних фактів, подій, тому що це дозволяє з ряду фактів, що спостерігалися, робити висновок про факти, що не спостерігалися, того ж роду. Суть такого методу, отже, складається в перенесенні влас-тивостей з відомих фактів на невідомі. Все питання в індуктивному дослідженні полягає в тому, щоб установити, що ж надає право знання про окремі факти поширювати на інші факти того ж роду. Однак уста-новити це коштами однієї індукції неможливо. Для цього необхідно залучити й інші методи дослідження.

Справа в тому, що людина в процесі дослідження може вивчити, тільки обмежене число предметів, явищ даного класу на основі яких, він і робить загальний висновок про ці предмети, явища. Але індукція неспроможна з абсолютною вірогідністю довести, що отриманий ви-сновок справедливий і для всіх інших предметів даного класу. Цілком достовірний висновок дає тільки повна індукція, коли досліджуються всі предмети, явища даного класу.

Однак найчастіше наука має справу з такими класами, у які вхо-дять нескінченна кількість предметів, явищ, фактів. Усе охопити їхній дослідник не в змозі. Тому в рамках індукції завжди зберігаються сум-ніви в тім, що отриманий висновок можна поширювати й на ті факти даного класу, які не були досліджені.

дедукція (лат. deductio — виведення) іди дедуктивний умовивід — це перехід від загального до частки. У більше спеціальному змісті «де-дукція» позначає процес логічного висновку, тобто переходу по тим або інших правилах логіки від деякі даних пропозицій — посилок до їхніх слідств (висновкам), причому в деякому змісті слідства завжди можна характеризувати, як «окремі випадки» («приклади») загаль-них посилок.

Дедукція являє собою процес виведення деякого заключного за-твердження з одного або декількох вихідних затверджень, на основі певних закономірностей.

У ході міркування в цьому випадку людське мислення від загаль-ного абстрактного вертається знову до частки, конкретному, але вер-тається не до вихідного положення, а збагаченим новим знанням про цьому конкретний. Ці нові знання характерні повною визначеністю й тому знаходять широке застосування в науці, техніку й економіці.