ІНдУКТИВНИй І дЕдУКТИВНИй МЕТОдИ дОСлІджЕННя


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Індукція (лат. inductio — наведення) у широкому змісті слова — форма мислення, за допомогою якої думка наводиться на яке-небудь загальне правило, загальне положення, властивим всім одиничним предметам якого-небудь класу.

У вузькому змісті слова термін індукція має наступні три значен-ня: індуктивний умовивід, метод дослідження, форма викладу мате-ріалу.

Індуктивний умовивід — такий умовивід, у результаті якого на підставі знання про окремі предмети даного, класу виходить загаль-ний висновок, що містить яке-небудь знання про всі предмети класу.

Індуктивні умовиводи відрізняються невизначеністю однак вони найбільш властиві людському мисленню. До цієї категорії ставляться дії лікаря, що встановлює діагноз; ученого, що вирішує наукову про-блему; керівника підприємства організуюче виконання виробничої програми.