Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
пОшУК лІТЕРАТУРИ ТА бІблІОгРАфІЇ : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

пОшУК лІТЕРАТУРИ ТА бІблІОгРАфІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Приступаючи до роботи над темою, насамперед треба з’ясувати, у якому ступені вона розроблена, у яких публікаціях відображена. Для цього потрібно визначити:

1.         Які публікації потрібні: огляди, монографії, статті, патенти, нео-публіковані матеріали, і т.д.

2.         також на іноземних, на яких саме.

3.         Хронологічні рамки публікацій. За які роки необхідно перегляну-ти літературу.

4.         Каталоги, картотеки (їхні розділи).і бібліографічні джерела для перегляду.

5.         Які джерела професійної інформації можна використовувати в Ін-тернеті.

Пошук літератури найкраще починати з каталогів нашої бібліоте-ки. По алфавітному каталозі можливо знайти книги, автори й назви яких відомі. Потім варто звернутися до відповідних розділів систе-матичного каталогу. Розділ «Геофізичні методу дослідження шпар» (промислова геофізика) має наступні індекси Універсальної десятко-вої класифікації (УДК):

наприклад

550.832 — Геофізичні методи дослідження шпар. 550.832-П — Пе-трофизика.

Книги по фізичних властивостях гірських порід відбиті в розділах:

наприклад

552.1:53 — Фізичні властивості гірських порід. 550.832-П- Петро-физика.

Потрібно пам’ятати, що каталоги дають відомості тільки про кни-ги, наявних у даній бібліотеці. За більше повною інформацією про літературу по промисловій геофізиці (і іншим питанням) варто звер-татися до бібліографічних картотек. Вони включають відомості про

 

Робота в інтернеті

книги й статті з вітчизняних і закордонних журналів незалежно від наявності їх у бібліотеці. Назви розділів і їхні індекси УДК ті ж, що й для систематичного каталогу.

Наступний етап пошуку — перегляд бібліографічних видань.

Термін «бібліографія» виник у Древній Греції й означав «писан-ня книг». Складається він із двох грецьких слів: «библіон «(книга) і «графос» (пишу). До винаходу друкарства книги листувалися від руки. Переписувачів книг і назвали бібліографами. У цей час термін «бібліографія» означає область науково-практичної діяльності по на-громадженню, підготовці й доведенню до споживачів бібліографічної інформації.

По цільовому призначенню різняться наступні види бібліографії:

Державні бібліографії, призначенням якої є реєстрація всіх, що вийшли на території країни призведений печатки й створення на цій основі універсальних джерел бібліографічної інформації;

Науково-допоміжна бібліографія допомагає наукової й профе-сійно-виробничої діяльності;

Рекомендаційна бібліографія сприяє утворенню й самоосвіті, а також пропаганді знань у строго певній області.

Галузева бібліографія обслуговує окремі отрясли науки й прак-тичної діяльності;

Поточна бібліографія, інформує про нових добутки печатки;

Ретроспективна бібліографія інформує про добутки печатки за який-небудь період стороннього.

7оШ

РОбОТА

В ІНТЕРНЕТІ

Опанувавши навичками бібліографічного пошуку (робота з ал-фавітним і предметним покажчиками, анотованою бібліографією), можно знайти цілий ряд аналогій з інструментами й технологіями пошуку електронної інформації (див. таблицю 7.2).

 

Основи наукових досліджень

Табл.7.2.

Аналогії між пошуками друкованої й електронної інформації

 

Робота в бібліотеці    Робота з електронною інформацією

Систематичний каталог      Список каталогізованих ресурсів

Алфавітний каталог  Пошукові системи

Зал відкритого доступу        CD-ROM або електронні бібліотеки

Спеціальні читальні зали     Спеціалізовані ресурси

Зал поточної періодики       Ресурси електронних журналів

Щотижнева виставка нових надходжень  Перегляд новинок по ресурсах або змін на вузлах, що переглядаються

Робота з бібліографічними довідниками й рефератив-ними журналами          Перегляд ресурсів інших авторів, у тому числі спеціалізованих ресурсів

Зошита для конспектів, ксерокс      Дискети, мобільні й жорсткі диски

Авторучка      Програми перегляду

й інші засоби для роботи

Персональна картотека із шифрами           Персональний каталог ресурсів

Бланки замовлень «на завтра»        Оперативний план по роботі з ресурсами

Робота з матеріалом, чи-тання, конспектування  Читання, перетворення до необхідного формату

 

Методи теоретичних досліджень