Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

О. В. Колесников

ОСНОВИ

НАУКОВИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 2-ге видання, виправлене та доповнене

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ «Центр учбової літератури»

2011

УДК 001.891(075.8)

ББК 72я73

К 82

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18-Г-1182 від 23.05.2008)

Рецензенти:

Гончаренко Д. Ф. — доктор технічних наук, професор (Український Харківський Державний Технічний Університет будівництва та архітектури); Дейнека О. Г. — доктор економічних наук, професор (Українська Державна Ака-демія Залізничного Транспорту);

Орлов В. Д. — доктор хімічних наук, професор (Харківський національний універ-ситет імені В. М. Каразіна );

Пастухов В. І. — доктор технічних наук, професор (Харківський Національний Технічний Університет сільського господарства).

Колесников О. В. К 60 Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр.. та доп. Навч. посіб.– К.: Центр учбо-вої літератури, 2011. – 144 с.

ISBN 978-611-01-0164-6

Наукові дослідження є необхідною дисципліною при формуванні знань майбутніх спеціалістів любої галузі. У посібнику надані основи методології, етапи, напрямки нау-кової творчості та логіки наукових досліджень.

Бібліогр.: 19 назв., дод.6. ілл.

Навчальний посібник містить систематизований виклад основних положень з нау-кових та дослідницьких питань, які відповідають робочої програми з цієї дисципліни, а також розрахований на наукових спеціалістів, аспірантів та докторантів.

УДК 001.891(075.8)

ББК 72я73

ISBN 978-611-01-0164-6

© Колесников О. В., 2011.

© Центр учбової літератури, 2011.