Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ІНфОРМАцІйНЕ зАбЕзпЕчЕННя НАУКОВИх дОСлІджЕНь : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ІНфОРМАцІйНЕ зАбЕзпЕчЕННя НАУКОВИх дОСлІджЕНь


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Розвиток людського суспільства, науки й техніки нерозривно пов’язане з нагромадженням інформації й передачею її від одного по-коління іншому. Ф.Енгельс сформулював одну з основних особли-востей розвитку науки — її наступність: «Наука рухається вперед про-порційно масі знань, успадкованої нею від попереднього покоління».

Наприкінці XX століття отримані знання застарівають набагато швидше, ніж на його початку. Якщо раніше отриманих знань фахів-цеві вистачало на 10-15 років, то тепер цей строк скоротився в 3 -5 разів. Це значить, що доводиться все життя вчитися й переучуватися, займатися . самоосвітою. У сучасних умовах необхідно вміти само-стійно поповнювати свої знання, швидко орієнтуватися в стрімкому потоці наукової інформації. Треба навчитися користуватися бібліо-течними інформаційно-пошуковими системами — каталогами й бі-бліографією, електронною інформацією у вилучених мережах.

Наукова інформація зберігається й передається за допомогою опублікованих і неопублікованих джерел, які умовно розділяють-ся на первинні — книги, статті, патенти, дисертації й т.д., і вторинні, утримуючі відомості про первинні джерела — бібліографічні покаж-чики, РЖ, ЭИ, каталоги, картотеки й т.п.

Серед первинних джерел інформації провідне місце належить журнальним статтям, найбільше оперативно й коротко повідомля-ють про результати наукових досліджень. Число вихідних у світло журналів з кожним роком збільшується в ще більших розмірах, чим кількість книг. В 1800 р. налічувалося близько 100 наукових журна-лів. Через 150 років їхня кількість збільшилася в 1000 разів. У цей час у світі видається близько 100 тисяч журналів. Одних тільки геоло-го-геофізичних журналів видається більше сотні, не вважаючи праць, навчальних записок і видань галузевих центрів. Профільні поточні видання становлять приблизно третю частину всіх публікацій, безпо-середньо дотичних нашої конкретної дисципліни, інші розсіюються в журналах і виданнях, що не мають прямого відношення до фізики