Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Методи наукового дослідження : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Методи наукового дослідження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

невідпрацьований у всіх деталях знецінює його. Часом недостатня старанність у виборі методів і в розробці приватних методик при-водить до необхідності повторення всієї роботи. Тому необхідно ретельно визначити (вибрати або розробити самостійно) методику дослідження, тобто сукупність методів, необхідних для його доціль-ного проведення.

Перш ніж застосовувати раніше використану методику, необхід-но переконатися в тім, що вона відповідає сучасному рівню науки, умовам і завданням, які ставляться перед даним дослідженням, пе-ред галуззю знання в цілому.

Поряд з ефективністю й надійністю методів велике значення має їхня простота, ясність і доступність. Методика повинна показуй най-більш короткий шлях для дослідження. Не повинне бути допуще-не нічого зайвого, непотрібних відхилень від теми або відволікань у сторонні питання.

При конкретизації методів дослідження необхідно встановити, чи належна робота виконуватися тільки на основі спостережень або із застосуванням експерименту; тільки на основі літературних дже-рел і документів або також на базі вивчення практики; тільки шляхів вивчення сучасного досвіду або з використанням більше старих да-них; тільки на вітчизняному матеріалі або з урахуванням закордон-них джерел і т.п.

У методиці дослідження на основі загально-методичних принци-пів визначаються конкретні методи, процедури. В остаточному під-сумку вони обумовлені закономірностями розвитку досліджуваного предмета.

Важливою особливістю наукових досліджень є їхня багатоварі-антність, тобто можливість рішення поставлених завдань різними методами й шляхами. Причому часто вони не рівноцінні як по вели-чині витрат, так і за часом необхідному для досягнення поставленої мети. Саме тому вибір найбільш кращого напрямку (альтернативи) досягнення поставлених цілей має особливо важливе значення.

Альтернатива (лат. alter — один із двох) кожна із двох або декіль-кох що виключають друг друга можливостей, вибір між цими мож-ливостями.

Так альтернативою є кожний з членів розділового судження, складеного по формулах: