Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МЕТОдИ НАУКОВОгО дОСлІджЕННя : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

МЕТОдИ НАУКОВОгО дОСлІджЕННя


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Сучасна наука озброює наукового дослідника багатим арсеналом методів, коло яких усе розширюється.

Метод (греч. methodos — шлях, спосіб дослідження, викладу) — система правил і прийомів підходу до вивчення явищ і закономір-ностей природи, суспільства, мислення; планомірний шлях, спосіб досягнення певних результатів у науковому пізнанні й практичній діяльності; взагалі прийом, спосіб або спосіб дії.

Знання методів має величезне практичне й евристичне значення, тому що воно орієнтує дослідника, допомагає йому вибрати істотне й вичленувати другорядне, намітити шлях сходження від відомого до невідомого, від простого до складного, від одиничного до приватного й загальному, від вихідних посилок до висновків.

Розрізняють приватні спеціальні методи, які застосовуються в межах однієї або декількох суміжних дисциплін, і загальні методи, які, убравши в себе все багатство приватних спеціальних методів і од-ночасно відобразивши найбільш загальні закономірності навколиш-ньої дійсності, застосовуються у всіх науках і у всій революційно-пе-ретворюючій діяльності людей.

Так, формальна логіка озброює людину приватними спеціальними методами одержання виведеного знання на основі застосування зако-нів правильного логічного мислення. Діалектичний матеріалізм — це загальна методологія, якою керуються всі спеціальні методології, за-стосовуючи й розробляючи свої, частки методи.

Методи постійно вдосконалюються, міняються й відмирають, по-ступаючись місцем іншим, більше ефективним і раціональним.

Науковий рівень дослідження, його цінність визначається не його предметом, а методом. «Метод найперша основна річ. Від мето-ду, від способу дії залежить вся серйозність дослідження. Вся спра-ва в гарному методі». (Павлов І.П., Лекції по фізіології 1912-1913 р. М.,Вид.АМН СРСР, 1949, стор.16). Правильний метод підвищує ефективність дослідження, метод застарілий, непродуманий або ж