Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Предметний показчик : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Предметний показчик


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Авторитарно-нормативна влада - 215

Адміністративніцілі-13

Адміністративний підхід - 40

Адміністративний контроль - 180

Аналіз виробничих операцій - 209

Аналізоперації- 209

Аудит- 179

Бізнесовастратегія- 198

Бюджетний контроль - 182

Вертикальна структура- 144

Відповідальність-142

Відтворювальний підхід - 39

Влада-213

Внуірішніфактори- 60

Внутрішньо особовий конфлікт- 232

Виробничіцілі- 13

Виробнича структура - 63

Визначенняцілі- 199

Горизонтальна структура - 145

Делегування- 142

Дивізіонна структура - 67

Динамічний підхід - 39

Документальний контроль - 180

Економічніцілі- 13

Елемент- 54,62

Ефективність управління - 247

Задача менеджменту -14

Задачі системи інформації - 77

Загальний менеджмент- 15

Закон демократизації управління - 44

Закон інтеграції управління - 43

Закон необхідної і достатньої централізації

управління- 43

Закон спеціалізації управління - 42

Закон часу - закон управління часом - 44

Згладжування - 237

Здійснення комунікацій - 82

Зовнішніфактори- 59

Інтеграційний підхід - 39

Інтерес- 155

Інформаційні бази даних - 80

Інформаційні технології

управління-77

Категорії ефективності

менеджменту - 250

Кількіснийпідхід- 40

Комплексний підхід - 38

Компроміс- 237

Комунікація- 82

Контроль- 176

Контроль виконання - 116 Концепціяадаптації- 31 Концепція адміністративного управління- 25

Концепція глобальної стратегії - 32 Концепція наукового управління - 24 Концепція управління з позицій людських відносин і поведінськихнаук- 28 Концепція цільової орієнтації - 32 Конфлікт- 231 Корпоративна стратегія - 197 Лідерство- 220 Лінійнаструктура- 64 Лінійно-функціональна структура - 65 Маркетинговіцілі- 13 Маркетинговий підхід - 39 Матрична структура - 66 Менеджмент - 9 Метод менеджменту - 17 Міжгруповий конфлікт - 232 Міжособовий конфлікт - 232 Місія- 132, 197 Місіяорганізації- 190 Мотивація- 154 Мотив- 154

Науково-технічні цілі - 13 Нормативний підхід - 40 Нормауправління- 143 Об'єднанавлада- 215 Об'єкт менеджменту - 17 Операційна система - 202 Операційний менеджмент - 15,202 Операційнийчас- 209 Організаційна структура - 63 Організаційні принципи - 63 Організаціябізнесу- 190 Організація процесу - 208 Організація-142 Орієнтир- 199 Особиставлада- 214 Шдприємницький підхід - 41 Планування можливостей - 206 Планування продукції - 209 Планування-128,135 Поведінськийпідхід- 40 Повноваження- 143 Поопераційна карта - 209 Потенціалл системи - 57

Потреби- 155

Правила прийнятгя рішень - 112

Предмет менеджменту - 16

Принципи побудови структури

управління- 147

Принципи делегування повноважень - 149

Принципи менеджменіу - 47

Принципи системи інформації - 76

Принципи стратегічного

планування - 130

Прогнозування - 205

Програмно-цільова структура - 66

Процесний підхід - 40

Процесор - 55

Процесконтролю- 183

Процес прийнятгя рішення - 105

Процесуправління-117

Ціль менеджменту -12

Реальнавлада- 214

Регламентування- 123

Система- 54

Система якою управляють - 58

Системний аналіз - 56

Системний підхід - 38,56

Сшуаційнийпідхід- 41

Соціальніцілі- 13

Стильуправління- 221

Стимул-154

Стимулювання- 155

Стратегічні альтернативи - 195

Стратегічне планування- 129, 135, 138

Стратегічний менеджмент- 15, 193, 198

Стратегічнийпідхід- 15

Стрес - 243

Стратегія підприємства- 189

Структура організації - 60

Структура управління - 62

Тактичніцілі-13

Творчийпідхід- 15

Технологічніцілі-13

Управління стресами - 244

Управлінська інформація - 71

Управлінське рішення - 95

Управлінський контроль - 175

Управляюча система - 58

Утилітарнавлада- 215

Управління конфліктом - 235

Функціональна структура - 65

Функціональнастратегія- 198 Функціональний підхід - 39 Фактори впливу - 58 Фінансовий контроль - 180 Фінансовий менеджмент- 15 Формальнавлада- 214 Функціїкошролю- 177 Функції менеджменту - 117 Функції системи інформації - 77 Ціль комунікаційного процесу - 82 Цільпідприємства- 12 Ціль стратегічного планування - 129 Ціль - 60 Якістьуправління- Іменний показчик

АдамсДж. - 168

Адлер-161

Акоф - 54

Аристотель- 21,54

Аркрайт - 22

Беббідж- 23

Бентам - 22

Бернард - 27

Берталанфі - 54

Блейк - 224

Богданов - 54

Вебер- 27,141

Врум-167

Гегель- 231

Геракліт- 231

Герцберг- 163,166,167

ГілбертЛіліан- 24

ГілбертФренк- 24

Глушков - 54

Гобос - 22

Грейнер- 239,241

Гумплович- 231

Долард- 163

Евклід - 54

Емерсон- 25,48

Ешбі - 54

Зіммель- 231

Котгер - 238

Кудряшов - 225

Ланге - 54

Лайкерт - 226

Лок- 169

Лоулер- 168

МакГрегор - 30

Макіавеллі- 21

МакКлеланд - 163,165,166

Маршал- 159

Маслоу- 29,30,163,165

Месарович - 54

Мейо - 29

Міллер- 163

Милл - 22

Мутон - 224

Оуєн - 22

Платон- 21,54,231

Портер- 168

Рікардо- 158

Ротлісбергер - 29

Саймон-141

Саллівен- 161,162 Самнер- 231 Скіннер- 169,170 СмітАдам-22,158,159 Смоллі- 231 Сократ- 21, 231 Стюарт - 22 Талісмен- 160 Тейлор- 24,141,159 Уолтон- 171 ФайольАнрі- 26,27,141 Фолліт- 29,149 Форд Генрі - 27 Фрамм- 161,162,163 Фрейд- 159,160,162,163 Халл- 160 Хорні- 161,162 Шлезинжер - 238 Юнг- 160,Бібліографічний список