Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
18.2. Чинники, які впливають на ефективність управління : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

18.2. Чинники, які впливають на ефективність управління


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

На ефективність управління впливають різні чинники, серед яких визначаємо:

розумові та фізичні можливості людини, її спроможність здій-снюватиуправлінську діяльність;

засоби виробницгва, за допомогою яких людина, колектив, су-спільство виробляє все необхідне для житгя, тобто підсилює розумові та фізичні здібності людини;

соціальні умови, які сприяють розкриттю творчих здібностей окремого працівника і колективу в цілому;

сукупний вплив попередніх чинників, посилених їх інтеграці-єю.

В управлінській діяльності велику роль відіграє людський ін-телект, використання обчислювальних систем, інформаційне забезпе-чення праці керівників та спеціалістів. Специфіка сучасних систем, об'єктів і суб'єктів управління складається у примноженні творчих здібностей людини за рахунок інтеграції науки, техніки і виробницг-ва. Велике значення мають професійний рівень керівника, його творчі здібності, рівень формалізації накопиченого досвіду, здатність швид-ко приймати та реалізовувати управлінські рішення.

Значний вплив на ефективність управління здійснюють такі чинники як, участь в управлінській діяльності колективу, покращення якісного складу працівників управління, наукова організація праці та ін. На ефективність управління впливає і у багатьох випадках викли-кає труднощі - ієрархічність. Ієрархічність інколи приводе до того, що чинники, які істотно впливають на результати виробничо-господарської діяльності залишаються за межами компетенції органу, який безпосередньо управляє даним об'єктом (наприклад, несвоєчас-ні поставки з вини постачальників, недоліки у збалансованості виро-бницгва і споживання з вини вищих органів негативно впливають на ефективність управління).

Ефективність управління враховує властивість мультиплікати-вності, яка збільшує або зменшує управлінську дію на об'єкт. Управ-лінські рішення і документи, переміщуючись з одного рівня на ін-ший, конкретизуються і змінюються до того моменту, коли вони до-ходять до безпосередніх виконавців. На практиці результат у порів-нянні з передбачуваним може бути значно кращим або гіршим в за-лежності від того, наскільки він зрозумілий виконавцям, наскільки творчо та енергійно останні діють.

Розділ 18. Ефективність менеджменту організації

Існують чинники, які безпосередньо не залежать від діяльності органів господарського управління різного рівня, але здійснюють сутгєвий вплив на кінцеві результати виробницгва. До них відносять-ся ґрунтово-кліматичні умови, співвідношення цін на ринку, механізм оподаткування, мотивація праці працюючих, а також діюча система управління економікою країни та ін. Найкращих результатів досяга-ють ті формування, апарат управління яких вправно пристосовується до нових умов, найбільш повно використовуючи їх.