Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.5. Причини недостатнього делегування керівниками своїм підлеглим повноважень : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

11.5. Причини недостатнього делегування керівниками своїм підлеглим повноважень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Делегування може стати додатковою силою для досягнення поставленої цілі, але для цього необхідні ефективні комунікації. Під-леглі повинні добре розуміти бажання керівника, а останній повинен примусити підлеглого своєчасно і якісно виконати поставлене за-вдання. Дослідженнями У. Ньюмена виявлено ряд причин, які впли-вають на небажання керівників делегувати повноваження, а підлеглих - ухилятися від додаткової відповідальності. Серед основних виділя-ємо:

1.         Помилкова думка, що сам керівник цю роботу зробить кра-ще. Це означає, що він і повинен її зробити замість підлеглого. Хиб-ність цієї думки полягає в тому, що особисте виконання цього за-вдання перешкоджає виконанню прямих обов'язків керівника, а та-кож не підвищує кваліфікацію підлеглих.

2.         Відсутність довіри до підлеглих приводе до втрати останні-ми ініціативи, впевненості, постійних запитань і перестрахувань при виконанні своїх обов'язків.

3.         Побоювання ризику. Керівники відповідають за роботу під-леглих і у них може виникнути страх з приводу невиконання делего-ваного завдання, яке породжує проблему, за яку їм доведеться відпо-відати.

4.         Відсутність здібності керувати. Захоплення поточними спра-вами приводе до втрачання керівниками перспективних завдань орга-нізації і розподілу обов'язків між підлеглими.

Відсутність вибіркового контролю для попередження керів-ницгва про можливі небезпеки. Керівник разом із делегуванням дода-ткових повноважень повинен створити ефективні механізми контро-лю для одержання інформації щодо праці підлеглих. Кошроль спряРозділ 11. Організація як загальна функція менеджмент

мовує підлеглого на досягнення поставленої цілі. Механізм контролю попереджує виникаючу проблему.

Підлеглі, зі своєї сторони, не бажають відповідальності та уни-кають додаткових повноважень із наступних причин:

1.         Підлеглий вважає що звернутися до керівника із запитом: “Що робити?” і “Як робити?” набагато легше, ніж самому вирішувати проблему.

2.         Підлеглий боїться критики за можливі помилки. Висока від-повідальність збільшує можливість зробити помилку і підлеглий ухи-ляється від неї.

3.         У підлеглого відсутня інформація та ресурси, які необхідні для успішного виконання завдання.

4.         Підлеглий не впевнений у своїх силах.

5.         Підлеглий вважає, що він і так завантажений роботою.

6.         Додаткова відповідальність не надає додаткових стимулів підлеглим.

Зі зростанням відповідальності збільшується об’єм роботи і виникає ризик для особи, яка її приймає. Більшість спеціалістів не приваблюють додаткові обов’язки, а керівництво організації в свою чергу, не забезпечує стимулювання зростаючої відповідальності. Ос-новними видами стимулювання можуть бути: додаткова оплата, під-вищення по службі, присвоєння звання, подяки, створення комфорт-нихумовпраці.

Навчальний тренінг Основні поняття

Класичні теорії. Неокласичні теорії. Організаційні концепції. Організація. Делегу-вання. Відповідальність. Повноваження. Норма управління. Принципи побудови структури управління. Правила створення структури управління. Принципи делегування повноважень. Причини недостатнього делегування повноважень.