Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Передмова………………………………………………………...7

Розділ 1. Основні поняття, с……тність та види

менеджменту 9

1.1.Сутшстьменеджменту……………………………………….9 1.2. Цілі, задачі та ввди менеджмені… …………………………12

1.3.Предметіметодивменеджменті 16

1.4. Особливості управління підприємствами………………...17

Розділ 2. Розвиток теорії практики менеджменту………...21

2.1.      Істо……ія …озвитк…… менеджмент…… , що пе…ед……вала класичній теорії      21

2.2.      Наукові школи менеджменіу………………………………23 2.3.Сучаснітенденціїрозвиткуменеджменту………………...32

Розділ 3. Методологічні основи менеджмент…… ……………...38

3.1.Науковіпідходидоменеджменіу 38

3.2. Основні закони і закономірності менеджмені… …………..42

3.3.Науковіпринципименеджменту           47

Розділ 4. Менеджмент як система……………………………54

4.1.      Понятгя системи й системного підходу в менеджменті….54

4.2.      Особливості соціально-економічних систем……………...57 4.3.0рганізащйшструктуриуправління………………………62 4.4. Проектування структур управління………………………67

Розділ 5. Система ін…о…маційного забезпечення

менеджменту 71

5.1.Понятгятакласифікащяінформації………………………71 5.2. Рівні ін…о…маційного забезпечення менеджмент…… і типи

інформації      74

5.3.Системаінформації…………………………………………75 5.4. Технологія інформаційної діяльності……………………..77

Розділ 6. Комунікації у менеджменті………………………...82

6.1.      Процес комунікацій і його …оль в менеджменті………….82

6.2.      Види і форми комунікацій    86

3

6.3.Удосконаленнякомунікацій……………………………….Розділ 7. Основи тео……ії п……ийняття уп……авлінських

рішень 91

7.1.Теоріяприйнятгяуправлінського…ішення……………….91

7.2.      Понятгяуправлінськогорішення      95

7.3.      Класифікаціяуправлінських рішень………………………98

7.4.      Прийнятгя рішень різними школами управління……….101

Розділ 8. Методи обґ………нт…вання уп……авлінських

рішень 105

8.1.      Технологія прийнятгя управлінських рішень…………...105

8.2.      Методи розробки і обґрунтування рішень………………109

8.3.      Механізм і техніка прийнятгя управлінських …ішень…..112

8.4.      Організація виконання управлінських рішень       113

Розділ 9. Функції менеджменту……………………………..117

9.1.Понятгяізначенняфункційменеджмент…… ………………117

9.2. Класифікація функцій менеджменіу     118

9.3.Регламентаціяфункційменеджменту…………………....123

Розділ 10. Планування в організації………………………..128

10.1.Видипланів,стратегічнепланування…………………..128 10.2. Місія організації і визначення її цілей………………….132 10.3.Особливостістратегічногопланування………………...135 10.4. Реалізація стратегічних планів організації……………..137

Розділ 11. Організація як загальна ………нкція

менеджменту 141

11.1.    Організаційні теорії і основні понятгя о…ганізації…….141

11.2.    Лінійні та штабні повноваження    143

11.3.Принципипобудовиструктуриуправління……………147

11.4.    Принципи делегування повноважень…………………..149

11.5.    Причини недостатнього делег……вання ке…івниками своїм підлеглим повноважень        151

Розділ 12. Мотивація у менеджменті……………………….154

12.1.Понятгяівидимотивації………………………………...154 12.2. Ранні теорії мотивації……………………………………158 12.3.Сучаснітеоріїмотивації…………………………………163 12.4. Методи мотивації………………………………………...171

Розділ 13. Контроль у системі менеджменту………………175

13.1.    Сутність, п…инципиі ……нкції……правлінського контролю   175

13.2.    Видиконтролю…………………………………………...178 13.3.Головшсистемиконтролю………………………………181 13.4. Процес та етапи контролю………………………………183 13.5.Управліннязавідхиленнями…………………………….186

Розділ 14. Стратегічний менеджмент………………………189

14.1.Стратегіятаїївиди………………………………………189

14.2.    Понятгя і суть стратегічного менеджмент…… ……………193

14.3.    Процес стратегічного менеджменіу           196

14.4.    Стратегічне управління підприємством………………..199

Розділ 15. Операційний менеджмент …… системі …п…авління

підприємством          202

15.1.Сутьопераційногоменеджмеіпу……………………….202 15.2. Формування операційної стратегії……………………...204 15.3.Створеннявиробничихсистем………………………….207 15.4.Управлінняопераціями………………………………….209

Розділ 16. Влада і лідерство в менеджменті……………….213

16.1.Понятгявладиівідповідальності………………………213 16.2.Характеристикаформітипіввлади…………………….215 16.3.Сутшстьлідерстваійогоосновнітипи………………...220 16.4. Формування ефективного стилю лідерства……………226

Розділ 17. Уп……авління кон……ліктами, змінами і

стресами        231

17.1.Типи,причиниімоделіконфлікту……………………...231 17.2. Функції конфліктів і ……орми їх …озв’яз……вання………….234

17.3.Управліннязмінами      238

5

17.4.Управліннястресами…………………………………….Розділ 18. Ефективність менеджмент… о……ганізації……….247

18.1.Ефективністьіякістьуправління           247

18.2.    Чинники, які впливають на е……ективність управління           249

18.3.    Критеріїтапоказникиефективності менеджменту……250

Тестові завдання………………………………………………257 Термінологічний словник…………………………………...293 Предметний показчик………………………………………..307 Іменний показчик…………………………………………….309 Бібліографічний список……………………………………...310

Передмова