Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич

МЕНЕДЖМЕНТ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Київ

«Центр учбової літератури»

2УДК 65.012.32(075.8) ББК 65.290-2я73 Р 89

Гриф надано

МШстерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-8081 від 20.08.2010)

Рецензенти:

ЄрмошенкоМ. М. — доктор економічних наук, професор; Мармуль Л. А. — доктор економічних наук, професор; Мостенська Т. Л. — доктор економічних наук, професор.

Рульєв В. А., Гуткевич С. О.

Р 89 Менеджмент. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 312 с.

ISBN 978-611-01-0151-6

У навчальному посібнику комплексно висвітлені у відповідності до нормативної про-фамидисципліни"Менеджмент" широке коло проблем сучасного менеджменту: теорети-чні основи та історія його розвитку, цілі, задачі, види, функції, основні закони і закономір-ності менеджменту; основи теорії і методака обфунтування управлінських рішень; лідерс-тво, а також операційний і стратегічний менеджмент; управління конфліктами, змінами і стр^ами, ефективність менеджменту організації.

У посібнику представлений учбовий тренінг і тестові завдання, які включають основні понятгя кожної теми, а також контрольні запитання і завдання, які націлені на глибоке осмислення управлінськоїдіяльності.

Посібник надасть реальну допомогу студентам, аспірантам, викладачам, підприємцям та спеціалістам, які займаються проблемами управління.

УДК 65.012.32(075.8) ББК 65.290-2я73 ISBN 978-611-01-0151-6

© Рульєв В. А., Гуткевич С. О., 2011. © Центр учбової літераіури, 2