Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Класифікація педагогічних технологій : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Класифікація педагогічних технологій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

 

Форми проведення заняття.

1.         Дискусія.

2.         Евристична бесіда.

3. Письмова робота.

Блок-контролю.

Дати відповідь на питання тесту.

1.         Виберіть правильний варіант визначення:

Педагогічна технологія - це ...

■          цільова, відносно завершена сукупність взаємозалежних цик-лів навчальної, виховної та освітньої розвивальної взаємодії виклада-ча і студентів (учнів);

■          продумана у всіх деталях модель педагогічної діяльності з проектування, організації та проведенні навчального процесу з безу-мовним забезпеченням комфортних умов для учнів та вчителя;

■          процес підготовки і передачі інформації, яки й відкриває нові варіанти навчання, пов’язані з унікальними можливостями сучасних засобів навчання.

2.         Виберіть правильний варіант взаємозв’язку понять „освітні

технології”, „педагогічні технології”, „технології навчання”, „педагогічна

техніка” від загального до конкретного:

■          педагогічні технології (ПТ) → освітні технології (ОТ) → педа-гогічна техніка (ПТ-ка) → технології навчання (ТН);

■          технології навчання (ТН) → педагогічна техніка (ПТ-ка) → освітні технології (ОТ) → педагогічні технології (ПТ);

■          освітні технології (ОТ) → педагогічні технології (ПТ) → техно-логії навчання (ТН) → педагогічна техніка (ПТ-ка);

■          педагогічна техніка (ПТ-ка) → технології навчання (ТН) → пе-дагогічні технології (ПТ) → освітні технології (ОТ).

3.         Цільова, відкрита і відносно завершена сукупність взаємозалежних циклів навчання, виховання та освітньої розвивальної взаємодії викладача і студентів - це ...:

а)         навчальний модуль;

б)         модульний контроль;

в)         змістовий модуль;

г)         модульно-контекстна технологія.

4.         Ігрові технології за цільовими орієнтаціями поділяються на:

а)         навчальні, тренінгові, контролюючі, узагальнюючі, пізнавальні,

репродуктивні і ін.;

б)         предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, драматизації;

в)         дидактичні, виховні, розвивальні, соціалізуючі.

5.         Поняття „педагогічна технологія” відома з:

а)         20-х років ХІХ століття;

б)         30-х років ХІХ століття;

в)         20-х років ХХ століття;

г) 30-х років ХХ століття.

Розв’язати кросворд.

 

                        2.        

                        1.                    

            1.                               

2.                                           

                                              

3.                     ^                     

                                              

4.                     ^                     

                                              

            5.                               

                                              

                                              

По вертикалі:

1.         Термін, що означає „знання обробки матеріалу”?

2.         Одна з методологічних вимог педагогічної технології, яка пе-редбачає можливість цілепланування, проектування процесу навчан-ня, поетапної діагностики.

По горизонталі:

1.         Одна із складових педагогічної технології - це соціальне …?

2.         Технологія, або системний метод створення, застосування і визначення усього процесу викладання і засвоєння знань з урахуван-ням технічних і людських ресурсів в їх взаємодії, що ставить своїм за-вданням оптимізацію форм навчання (ЮНЕСКО).

3.         Термін, що означає шлях освоєння конкретного навчального матеріалу в межах відповідного навчального предмета, теми, питання.

4.         Відносно самостійна частина навчального процесу, яка міс-тить одне або кілька близьких за змістом і фундаментальних за зна-ченням понять, законів, принципів.

5.         Вид діяльності в умовах ситуації, спрямованих та відтворення і засвоєння суспільного досвіду, в якому складаються, формується і удосконалюється самоуправління поведінкою.

Піраміда. Озвучити концепцію дистанційного навчання.

?

 

                                                           ж         п                                                        

/ г        н          У \

                        47                   

 

            м         Т          и          ч         

 

                                   30                   

 

            / с        A         Д         о          I          

 

/ 3                                           20 \

            р          я

4          в

7          ь         

 

            7         

?          3

^

 

Н         А         В         Ч         А         Н         Н         Я                     П         Р          О         Т          Я         Г          О            М

47 6 7  39 6     47 47 4

116 2   19 17 4            26 19

 

У         С         Ь          О         Г          О

С В І Д О М О Г О

 

69 3 12 19 26 19

3          7          20 2     19 9     19 26

Ж        И         Т          Т          Я

73 30 17 17 4

Міні-модуль 4.