Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендована література : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

1.         Володько В.М. Індивідуалізація й диференціація навчання: понятійно-категоріальний аналіз // Педагогика и психология. - 1997-№4-с.9-17

2.         Володько В.М. Солдантенко М.М. Індивідуалізація навчання студентів // Педагогіка і психологія. - 1994- №3 – с.95-107

3.         Даниленко В.Т. Організація самостійної роботи студентів // Соціально-политические науки., 1991 –№4 – с.120-126.

4.         Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее инфо-рмационно-методическое обеспечение.-К.: Вища школа, 1990.-246с.

5.         Леонтьев А.Н. Психологические вопросы сознательности учения // Леонтьев А.Н. Избранные психолог. произв.: В 2-х томах. – М., 1983. – Т.1. – С. 364 – 286.

6.         Лушников И.Д. Традиционное и новотворенное в совре-менном образовании // Педагогика. – 2000. - № 10. – С. 21 – 25.

7.         Мильман В.Э. Внутренняя и внешняя мотивация учебной де-ятельности // Вопросы психологии, 1987. - № 5. – С. 129 – 138.

8.         Палех Ю.І. Самостійна робота студентів // Палех Ю.І., Гер-жимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології. – К, 1999 – с. 140-148.

9.         Психологические вопросы организации самостоятель-ной работы студентов в ВУЗЕ // Практическая психология и социальная работа. – 2002 – №6 – с.21-33.

10.       Сабуров А.С. Мотивационная и эмоциональная активизация // Сабуров А.С. Психология: Курс лекций. – К., 1996. – С. 21 – 30.

11.       Шабдур І. Психолого педагогічні аспекти організації самостій-ної роботи студентів // Рідна школа, 2000 – №3 – с. 54-55.

Блок–схема проведення заняття

 

            Самостійна робота  

                                                          

Аудиторна робота                Позааудиторна робота        

 

                       

           

                                               *ґ        \»        

                        Систематична робота         

                        Акордна самостійна праця

           

           

                                  

 

                                                                      

                        Форми самостійної роботи            

 

                        1 1                             

 

            ^М^ \  Іі                                

            Види самостійної роботи:

-          за зразками

-          конструктивно-варіативні

-          евристичні

-          творчо-дослідні         -►     

           

                        +                                            

           

            Керівництво самостійною роботою                      1)         мотиваційни

2)         технологічн

3)         організаційн   й блок ий блок ий блок       

Форма проведення заняття.

1.         Письмова робота.

2.         Евристична бесіда.

3.         Ділова гра.

Блок контролю

Дати відповідь на питання тесту.

I варіант.

1.         Самостійна робота – це...

2.         До форм самостійної роботи належать:

а)         ……………………….

б)         ……………………….

 

в)

г)

д)

 

3.         Евристична самостійна робота – це...

4.         Професійне спілкування викладача–педагога з вихованцями на занятті і після нього, що виконує певні педагогічні функції і спрямо-ване на створення сприятливого психологічного клімату, на оптиміза-цію навчальної діяльності і стосунків між педагогом і студентом – це...

5.         Наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як спеціалістів відповідно до вимог держави – це...

II варіант.

1.         Самостійна робота студентів поділяється на:

а)         ……………………..

б)         ……………………..

2.         Види самостійної роботи за характером діяльності:

а)         ……………………..

б)         ……………………..

в)         ……………………..

г)         ……………………..

3.         Самостійна робота за зразками характеризується …

4.         Педагогіка вищої школи має такі функції:

а)         ……………………..

б)         ……………………..

в)         ……………………..

5.         Система прийомів органічної соціально-психологічної взаємодії педагога і вихованців, змістом якої є обмін інформацією, пізнання

один одного, організація взаємин у колективі вихованців – це...

Розв’язати кросворд.

 

            1.                                                                   

2.                                                                                          

                        3.                                                       

 

            4                                                                    

 

                                    5.                                                       

            6.                                                                                          

 

                                   7.                                                                                          

По горизонталі:

1.         Один із видів самостійної роботи, при якому відбувається ви-рішення окремих проблем, які ставляться на лекції, семінарі, практич-ному занятті.

2.         Навчально-виховний процес, наукова та спеціальна підготов-ка – це...

3.         Вид заняття студентів, де вони слухають лекції, конспекту-ють, виконують практичні і лабораторні роботи.

4.         Самостійна компактна і довготривала за часом позааудитор-на робота – це …

5.         Визначити закономірності процесів навчання і виховання сту-дентства і знайти шляхи удосконалення їх як фахівців – це...

6.         Нагляд, спостереження і перевірка успішності студентів – це...

7.         Один із видів самостійності дій студентів, коли джерелом ін-спірації є нові, творчі думки.

Міні-модуль №3.