Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендована література : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

1.         А. М. Алексюк. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Тео-рія. – К.: Либідь, 1998. – С. 393 – 497.

2.         Беспалько В.П., Мазур Ю.Г. Системно-методическое обучение в учебно-воспитательном процессе подготовки специалиста. – М.: Высшая школа, 1989.

3.         Біла О. Деякі аспекти професійної підготовки майбутнього вчителя //Початкова школа. - 1997. - №9.

4.         Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: Кон-текстный подход. – М.: Высшая школа, 1991.

5.         Вергасов В.М. Активизация познавательной деятельности сту-дентов в высшей школе. – К.: Высшая школа, 1985.

6.         Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літера-тури, 2003. – 316с.

7.         Каган В.И., Сычевников И.А. Основы оптимизации методов обучения в высшей школе (Единая методическая система ин-та: тео-рия и практика: Учеб. методическое пособие. - М: Высшая шк., 1987-143 с.

8.         Костюк Г. С. Навчально-виховний процес та психічний розви-ток особистості. – К., 1986.

9.         Основы педагогики и психологии высшей школы. /Под ред.

А.В.Петровского. – М., 1986. – С. 161-196.

10.       Подмазін С.І. Особистісно-орієнтований освітній про-цес: Принципи. Технології //Педагогіка і психологія. – 1997. - №2. – С. 37-43.

11.       Сидоренко Е.В. Мотивационный тренинг. – СПб.: Речь, 2000.-234с.

12.       Столяренко Олена. Гуманізація і гуманітаризація освіти на шляху духовного розвитку особистості.// Рідна школа, 2002, №3.-с.19-22

13.       Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. – М:Просвещение, 1987.

14.       Цветкова А.И. Акмеологические подходы к вузовской подготовке учителей // Педагогіка. – 1997. - №1.

Блок-схема проведення заняття

ДИДАКТИКА

ПРОБЛЕМИ

КАТЕГОРІЇ

Форми

 

Закономірності

Закони

Зміст освіти

Методи

Навчальний план

Навчальна програма

Підручники

Посібники

Блок контролю.

Дати відповідь на питання тесту

І варіант.

1.         Встановіть правильну послідовність підготовки до лекції:

а) б) в) г)

д)

2.         Дописати відсутні критерії. Педагогічна технологія повинна задовольняти основним критеріям технологічності:

•          концептуальність;

•          системність;

•          логічність;

ІІ варіант.

1.         Джерелами і складовими частинами нових педагогічних

технологій є:

а) б) в) г)

д)

2.         Дописати відсутні прийоми створення проблемних ситуацій на лекції:

•          пряма постановка проблеми;

•          проблемне завдання у вигляді питання;

Розв’язати кросворд № 1.

1.

4.

3.

2

7.

5.

8.

6.

По горизонталі: 3. Теорія освіти.

2.         Напрям оновлення змісту освіти.

3.         Співбесіда з окремих тем.

8. Засвоєння знань у логічному зв’язку, спадкоємність знань. По вертикалі:

1.         Головні вихідні ідеї.

2.         Провідна форма навчання.

3.         Принцип навчання. 7. Одна із форм навчання, де самостійна робота поєднується

обговоренням, що сприяє зв’язку теорії і практики.

205

з

Розв’язати кросворд № 2.

 

                                    10.      

            9.                               

                                  

                       

 

            1.                                           

 

                                                          

                                                          

                                   2.                    

3.                                                                                                      

            4.                                                                                          

                                                                      

 

            5.                    

 

                                              

6.                               

 

                                              

 

                        7.                                                                                          

 

            8.                                                                                                      

По горизонталі:

1.         Закон, за якого вихідний стан об’єкта однозначно визначає ряд його наступних станів. Знаючи перший, можна передбачити інший.

2.         Система, результат і процес процесу пізнання.

3.         Форма навчання, що забезпечує розвиток творчого професій-ного мислення, пізнавальної мотивації і професійного використання знань у навчальних умовах.

4.         Внутрішній і необхідний, всезагальний і суттєвий зв'язок пре-дметів і явищ об’єктивної дійсності.

5.         Один із чотирьох основних елементів змісту освіти за І.Я. Ле-рнером.

6.         Форма навчання, що базується на стрункому систематичному і системному викладі певної наукової проблеми.

7.         Книга, в якій відображено одноосібну або колективну наукову працю з однієї проблеми.

8.         Теорія навчання.

По вертикалі:

9.         Модель освіти, що передбачає персональний характер освіти з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей.

10.       Принцип навчання.

Міні-модуль №2.