Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розв’язати кросворд. : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Розв’язати кросворд.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

 

1.                                                        К                                           

            2.                                            У                                           

 

3.                                                                    Р                                

            4.                                                        А                                                       

 5.                                                                   Т                                                                               

                        6.                                О                                                                                                                  

 

            7.                                            Р                                                                                                                  

По горизонталі:

1.         Одна із функцій куратора, спрямована на встановлення кон-тактів.

2.         Один із видів змагань.

3.         Керівник студентської групи.

4.         Складний, багатогранний, діалектично протиречивий цілена-правлений процес формування людини.

5.         Одна із функцій куратора, спрямована на організацію пояс-нень і особистості.

6.         Один із принципів виховного процесу, реалізація якого спри-яє становленню вільної особистості.

7.         Один із етапів виховання.

Теоретичні питання. ІІ рівень.

•          Обґрунтувати виховання як соціально-особистісне явище.

•          Розкрити сутність особистісно орієнтованого підходу.

•          Проаналізувати зміст виховної діяльності у ВНЗ. Скласти кросворд.

РОЗДІЛ ІІ. Основи дидактики вищої школи МОДУЛЬ 5

Оглядово-установча лекція на тему: Дидактика вищої шко-ли. Сучасні технології в освіті.

Мета: Ознайомити магістрантів з основними категоріями дидак-тики вищої школи, організацією навчально-виховного процесу у вищо-му освітньому закладі та шляхами його удосконалення, з сутністю по-няття “педагогічна технологія” та різноманітністю педагогічних техно-логій.

Основна проблема: Реалізація змісту педагогічної освіти через різні методи і форми організації навчання у вищому навчальному за-кладі, усвідомлене засвоєння понять “освітні технології”, “педагогічні технології” та їх сутності.

Провідна ідея: професіоналізм майбутнього спеціаліста зале-жить від рівня навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, а також від оволодіння викладачами сучасними методами і формами його організації, педагогічна технологія – це наука про сис-темний підхід до конструювання педагогічних систем і процес спрямо-ваний на досягнення гарантованих результатів.

Основні поняття теми: дидактика, категорії дидактики, законо-мірності, принципи, зміст, форми та методи навчання, кредитно-модульна й модульно-рейтингова системи навчання, контекстний під-хід у навчанні, ділова гра, мікровикладання, технологія, освітня техно-логія, педагогічна технологія, комп’ютерна технологія, технологія дис-танційного навчання.