Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендована література : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

1.         Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти. Історія. Теорія. – К.: Либідь, 1998 – С. 342-388.

2.         Бернc Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Пер.с англ. – М.: Прогресс, 1986. -434 с.

3.         Бехтеров В.М. Вопросы общественного воспитания. – М. , 1910.

4.         Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1995.

5.         Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 309с.

6.         Дубасенюк О.А. Методичні рекомендації керівнику академічної гру-пи з виховної роботи педуніверситету. – Житомир, 2000.

7.         Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – № 6. – С. 18-25.

8.         Л.В. Кондрашова. Внеаудиторная работа по педагогике в пе-дагогическом институте. – Киев – Одесса: Вища школа, 1998.

9.         Професійна підготовка студентів педінститутів до виховної діяльності: Зб. наук. ст. – К.: ІЗМН, 1996.

Блок-схема проведення заняття

Національне виховання

Структура

Компоненти

Види

153

 

                                                                                             

Ідеал * Мета

*

Зміст

Форми

*

Методи

Засоби                        Свідомість

особистості

студента

Емоційночуттєва

сфера

Звички поведінки                 •          Розумове

•          Патріотичне

•          Моральне

•          Економічне

•          Естетичне

•          Трудове

•          Професійнопедагогічне

                                                                                 

Основні якості особистості

 

Опорна схема “Сутність процесу виховання”

Виховання >

виховуюча взаємодія

вихователя і вихованців

спрямована на форму-вання особистості

 

об’єктивного

процес:

цілеспрямований

організований,

зміни поглядів,

переконань, звичок, поведінки,

впливу і самовпливу

Рівні взаємодії

підпорядкування

співробітництва

відповідно до мети виховання (громадянин, патріот, професіонал)

привласнення моральних норм

суспільства, перетворення їх на

погляди, переконання, звички,

поведінки,

у суб’єктивне

співтворчості

(в основі діяльність, спілкування, взаємини)