Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основні вимоги до плану: : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Основні вимоги до плану:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

•          цілеспрямованість плану, тобто зміст та форми виховної робо-ти, що плануються, передбачають реалізацію конкретних цілей та за-дач. Кожна справа має сприяти розв'язанню поставлених завдань. Залежно від мети кожна форма роботи має свою специфіку у її вико-ристанні;

•          врахування потреб та інтересів, індивідуальних особливостей кожного студента;

•          співтворчість педагогів та студентів в організації виховної робо-ти;

•          зв'язок з життям суспільства, майбутньою професійною діяль-ністю студентів;

•          комплексний характер планів;

•          цілісний підхід до процесу планування;

•          наступність змісту та форм виховної роботи;

•          конкретність, доцільність плану, обґрунтованість виховної ро-боти, врахування особливостей студентського колективу, рівня його розвитку, традицій, що склалися;

•          розумна насиченість плану.

Серед основних форм виховної роботи кураторів є: щотижневі виховні години, які включаються до розкладу академічних занять, а викладачеві до індивідуального плану роботи; бесіди "За круглим сто-лом", дискусійні клуби, інші заходи виховного впливу в студентських аудиторіях і гуртожитках (із залученням фахівців різного профілю); культпоходи історичними місцями рідного краю, до музеїв, картинних галерей, на виставки, до театрів; колективний перегляд кінофільмів та вистав з їх наступним обговоренням; індивідуальна виховна робота зі студентами з урахуванням їх Індивідуальних особливостей. Кураторам академічних та керівникам творчих груп належить ініціатива у виборі форм, методів, прийомів, засобів та напрямів виховної роботи; їх робо-ту на факультетах координують деканати, а кафедри забезпечують проведення конкретних заходів виховного впливу.

Критерії оцінки рівнів ефективності виховного процесу

Критеріями ефективності управління системою виховної роботи на рівні куратора академічної групи є:

•          рівень вихованості майбутніх спеціалістів;

•          активність, згуртованість групи, суспільно-корисний характер діяльності групи;

•          стабільний режим роботи академічної групи, відсутність серйо-зних випадків порушень трудової та навчальної дисципліни студента-ми;

•          позитивна мотивація навчально-виховної діяльності студентів, що виявляється у навчально-пізнавальній, науково-дослідній, інших видах діяльності;

•          мікроклімат у групі, що сприяє самореалізації особистості кож-ного студента;

•          різноманітність форм виховної позааудиторної роботи, що сприяє самореалізації особистості кожного студента;

•          діяльність студентського самоврядування у групі;

•          участь групи у загальноуніверситетських заходах;

•          сприятливі умови проходження адаптаційного періоду студен-тами І-го курсу;

•          оволодіння студентами досвідом соціальної поведінки.

Результатом виховної діяльності куратора має бути достатній рівень вихованості студентів. Під вихованістю у педагогічному розумінні мають на увазі комплексну властивість особистості, яка характеризу-ється наявністю і рівнем сформованості у неї суспільно значущих якос-тей, що відображають мету виховання.

Індивідуальна самостійна робота