Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольна робота до модуля. Теоретичні питання: : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Контрольна робота до модуля. Теоретичні питання:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

•          Специфіка студентства як соціальної групи.

•          Психологічні особливості старшого юнацького віку.

•          Типологія сучасного студентства.

•          Соціальна адаптація студентів.

•          Студентське самоврядування. Контрольні тести до модуля.

1.         Характерні риси студентства як соціальної групи:

а)         пошук сенсу життя;

б)         соціальний престиж;

в)         колективна робота;

г)         інтенсивність спілкування;

ґ) робота в аудиторіях;

д)         прагнення до нових ідей.

2.         „Студентство” це:

а)         особлива соціальна група, що формується з однакових соціальних утворень суспільства і характеризується особливими умовами

життя, праці, побуту, особливою суспільною поведінкою і психологією,

для якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у суспільному виробництві і культурі є головним і здебільшого єдиним заняттям;

б)         особлива соціальна група, що формується з різних соціальних

утворень суспільства і характеризується звичайними умовами життя,

праці, побуту, звичайною суспільною поведінкою і психологією, для

якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у суспільному виробництві і культурі є головним і здебільшого єдиним заняттям;

в)         особлива соціальна група, що формується з різних соціальних

утворень суспільства і характеризується особливими умовами життя,

праці, побуту, особливою суспільною поведінкою і психологією, для

якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у суспільному виробництві і культурі є головним і здебільшого єдиним заняттям;

г)         особлива соціальна група, що формується з різних соціальних

утворень суспільства і характеризується особливими умовами життя,

праці, побуту, особливою суспільною поведінкою і психологією, для якої спілкування є головним і здебільшого єдиним заняттям.

3.         Суб’єкт-суб’єктна взаємодія має на меті:

а)         розвиток творчого потенціалу студентів у процесі співробітництва;

б)         розвиток творчого потенціалу студентів у результаті вимогливості викладачів;

в)         самореалізацію і самовираження суб’єктів у навчальновиховному процесі;

г)         удосконалення техніки спілкування.

4.         Головною формою виробництва для студентства є:

а)         навчально-освітня;

б)         педагогічно-психологічна;

в)         технологічна;

г)         навчально-виховна;

ґ) ігрова;

д)         комунікативна.

5.         Суперечність, притаманна студентському віку між розвитком

інтелектуальних і фізичних сил студента і жорстким лімітом часу та

економічних можливостей для задоволення збільшених потреб є:

а)         дидактичною;

б)         психолого-педагогічною;

в)         соціально-психологічною.

6.         Студент є суб’єктом діяльності:

а)         асоціативної;

б)         навчальної;

в)         ігрової;

г)         дистрибутивної;

ґ) дослідницької;

д)         комунікативної.

Творче завдання.

Побудуйте рейтингову шкалу труднощів під час процесу адапта-ції першокурсників від найбільшої труднощі (1) до найменшої труднощі (9) згідно з вашою особистою думкою:

 

- негативні переживання, пов’язані з вихо-дом вчорашніх учнів з шкільних колективів з їх моральною допомогою і моральною підт-римкою;     

- невизначеність мотивації вибору професії;        

- недостатня психологічна підготовка до неї;      

- невміння здійснювати психологічну само-регуляцію поведінки та діяльності;        

- відсутність повсякденного контролю педа-гогів;         

- пошук оптимального режиму праці та від-починку в нових умовах; 

- налагодження побуту і самообслуговуван-ня, особливо при переході з домашніх умов до умов гуртожитку;           

- відсутність навичок самостійної роботи;

- невміння конспектувати, працювати з пер-шоджерелами, словниками, каталогами, довідниками, показниками.

МОДУЛЬ 4

Оглядово-установча лекція на тему: Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі.

Мета: Ознайомити магістрантів з основними напрямами націо-нального виховання у педагогічному вищому навчальному закладі.

Основна проблема: розкрити сутність виховання старшого юнацького віку, єдність національного і загальнолюдського аспектів.

Провідна ідея: “Виховання перебуває в такому дуже складно-му і органічному зв’язку з народним життям, що справжні форми його не можуть вийти готовими з однієї голови, хай навіть це – голова Юпітера” (І.Франко).

Основні поняття теми: виховний ідеал, мета виховання, прин-ципи виховання, система національного виховання, національна само-свідомість.