Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТИПОЛОГІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

ТИПОЛОГІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

За типом про-фмислення (Нагорна)

-          високий рівень;

■ достатній рівень;

-          середній рівень;

-          низький рівень.

За спрямованістю

будівничий;

-          споживач;

-          руйнівник.

Типологізація (Б.Г. Ананьєв)

-          ставлення до навчання,

до громадської та наукової діяльності;

-          загальна культура;

-          почуття колективізму;

-          ідеальний;

-          хороший

громадський діяч;

-          науковець;

-          естет;

-          посередній.

За ставленням до навчання

-          відповідальний;

-          виконавець;

-          безвідповідальний

 

Форми проведення заняття

1.         Дискусія.

2.         Евристична бесіда.

3.         Письмова робота.

Блок-контролю.

Дати відповідь на питання тесту.

1.         „Студент” у перекладі з латинської означає:

а)         той, хто сумлінно працює;

б)         той, хто прямує до мети;

в)         той, хто бажає знання;

г)         той, хто важко працює;

ґ) той, хто стрибає вгору.

2.         „Студентство” це:

а) мобільна група, метою існування якої є організоване за пев-ною програмою виконання професійних і соціальних ролей у матеріа-льному і духовному виробництві;

б)мобільна група, метою існування якої є організована за певною програмою підготовка до виконання акторських і художніх ролей у ма-теріальному і духовному виробництві;

в)         мобільна група, метою існування якої є організована за певною програмою підготовка до виконання професійних і соціальних ролей у матеріальному і духовному виробництві;

г)         мобільна група, метою існування якої є організована за певною

програмою підготовка до виконання професійних і соціальних ролей

лише у матеріальному виробництві.

3.         У структурі особистості до стійких особливостей належать:

а)         спрямованість і темперамент;

б)         спрямованість, темперамент і здібності;

в)         спрямованість, темперамент, здібності і характер;

г)         спрямованість, темперамент, здібності, характер і мобільність.

4.         Типологія сучасного студентства розроблена Б.Г. Ананьєвим

включає:

а)         6 типів;

б)         8 типів;

в)         4 типи.

5.         Соціально-педагогічна адаптація студентства – це:

а)         засвоєння людьми норм дорослого життя,включення в систему міжособистісних стосунків суспільства;

б)         засвоєння молодою людиною норм студентського життя,

включення в систему міжособистісних стосунків групи.

Розгадати кросворд.

 

2.                     4.                     6.                     10.      

                                                          

                       

                       

                        3.                               

                       

                       

           

                       

                       

                       

                       

           

                                                           5.                                           

           

                                   7.                                                                   

           

                       

                                  

                       

                       

1.                                                                                          

                       

                                                          

                                                          

 

            9.                               

 

                                              

 

                       

                                              

 

            8..                               

 

                                              

 

                       

                       

По горизонталі:

1.         Процес уявного відокремлення певної властивості або ознаки

предмета з метою більш глибокого його вивчення.

5.         Це уявне або фактичне розкладання цілого на частини.

8.         Поняття, що включає такі компоненти: відповідальність, толерантність, саморозвиток, позитивне ставлення до світу.

9.         Процес, сутність якого у порівнянні ідеального з реальним.

По вертикалі:

2.         Це загальне складне завдання, що потребує розв’язання, але шляхи, методи і можливі наслідки цього невідомі.

3.         Рухлива система дій, що спрямована на реалізацію певної ме-ти.

4.Сукупність засобів, умов, пов’язаних у систему постійного про-цесу досягнення потрібного результату.

6.         Характеристика публікації з точки зору її змісту спрямування,

форми.

7. Поняття, що визначає психічну якість, складником якої є пот-реби, мотиви, переконання, ідеали особистості.

10. Тип спрямованості: джерелом задоволення особистості є са-ме по собі руйнування того, що створюється іншими.