Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
РОЗДІЛ І. Загальні основи педагогіки вищої школи МОДУЛЬ 1 : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ І. Загальні основи педагогіки вищої школи МОДУЛЬ 1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

Загрузка...

Оглядово-установча лекція на тему: Предмет, задачі, осно-вні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогіч-на система. Методи і методика педагогічних досліджень.

Мета: Розкрити теоретико-методологічні підходи до вивчення педагогіки вищої школи як науки, її предмет та основні категорії, спе-цифіку методів та методики педагогічних досліджень.

Основна проблема: засвоєння закономірностей процесу на-вчання і виховання у вищому навчальному закладі, усвідомлення сут-ності, етапів, методів педагогічного дослідження.

Провідна ідея: педагогіка вищої школи — наука про закономір-ності навчання і виховання студентів, їх наукову і професійну підготов-ку; педагогічне дослідження – цілеспрямований пошук шляхів удоско-налення педагогічного процесу з використанням наукового апарату.