Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольна робота до модуля. Теоретичні питання. : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Контрольна робота до модуля. Теоретичні питання.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

I           рівень.

•          Розкрити сутність поняття педагогічний професіоналізм.

•          Навести приклади робіт за напрямком організації виховної ро-боти.

•          Назвати основні характеристики професіоналізму знань.

•          Назвати основні стилі спілкування викладачів.

II         рівень.

•          Розкрити сутність та взаємозв’язок понять компетентність

викладача, майстерність викладача і професіоналізм викладача.

•          Дати порівняльну характеристику різних стилів спілкування ви-кладачів ВНЗ.

•          Обґрунтувати необхідність самовдосконалення викладача ВНЗ.

•          Проаналізувати взаємозв'язок понять “педагогічна культура” і “педагогічна майстерність”.

Контрольні тести до модуля.

I           рівень.

1.         Навчально-виховний процес у школі зберігає офіційноавторитарний характер:

а)         так;

б)         ні.

2.         Принципи тоталітаризму та авторитаризму реалізуються в новому напрямі педагогіки - педагогіці співробітництва:

а)         так;

б)         ні.

3.         термін "гуманізм" тлумачиться як визнання цінності людини як

особистості, вільний розвиток її здібностей:

а)         так;

б)         ні.

4.         Педагогічно грамотне спілкування створює у вихованців негативну емоційну напругу:

а)         так;

б)         ні.

5.         Педагогічний такт - це вміння знати і застосовувати педагогічно доцільний і ефективний спосіб впливу, почуття міри, здатність швидко оцінювати ситуацію і знаходити оптимальні рішення:

а)         так;

б)         ні.

6.         Викладач-професіонал - це гарний співрозмовник з почуттям

гумору, добрий і невимогливий, хоч і не володіє фактичним знанням

предмету:

а)         так;

б)         ні.

II         рівень.

1.         Праця викладача вищого навчального закладу є:

а)         двобічною - спеціальною та соціально-виховною;

б)         двобічною - науковою та творчою;

в)         односторонньою - навчальною.

2.         У якому документі визначені зміст, права та обов’язки викладачів вищого навчального закладу?

а) у Юридичному кодексі;

б)         у Конституції України;

в)         у статуті навчального закладу.

3.         Педагогічна майстерність – це:

а)         комплекс якостей особистості, що забезпечує високий рівень

самоорганізації професійної діяльності педагога;

б)         інтелектуальні уміння, необхідні для мисленого моделювання

наукового пошуку;

в)         одна з найбільш творчих і складних професій, в яких поєднано

науку та мистецтво.

4.         Педагогічний професіоналізм – це:

а)         професіоналізм знань і професіоналізм спілкування;

б)         професіоналізм спілкування і професіоналізм самовдосконалення;

в)         професіоналізм знань, професіоналізм спілкування і професіоналізм самовдосконалення.

5.         Фундамент професійного зростання викладача як спеціаліста

– це:

а)         педагогічний такт;

б)         самоосвіта;

в)         організаторські здібності.

МОДУЛЬ 3

Оглядово-установча лекція на тему: Студент як об’єкт-суб’єкт педагогічної діяльності.

Мета: Ознайомити магістрантів з особливостями студентства як специфічної соціальної і вікової групи.

Основна проблема: визначення місця і ролі студентства у сус-пільстві.

Провідна ідея: студентство є важливим джерелом відтворення української інтелігенції.

План

1.         Студентство як соціальна група.

2.         Права і обов’язки студентів педагогічного університету.

3.         Психологічні особливості старшого юнацького віку.

4.         Адаптація студентства у вищому навчальному закладі.

Основні поняття теми: студентство, соціальна група, психоло-гічні особливості старшого юнацького віку, індивідуальність, соціально-педагогічна адаптація, студентський колектив, студентське самовряду-вання.

Обрані методи: лекція з розбором конкретних ситуацій.

Обладнання: опорна схема.