Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Індивідуальна робота будується на трьох рівнях : : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Індивідуальна робота будується на трьох рівнях :


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

Загрузка...

1          – репродуктивний, що вимагає від магістранта знань основних законів, закономірностей, принципів та уміння їх застосовувати для виконання елементарних завдань;

2          – репродуктивно-творчий, що потребує самостійного пошуку, аналізу педагогічної літератури з метою її застосування для виконання певного завдання;

3          – творчо-пошуковий, передбачає самостійне розв’язання інди-відуальних завдань, розробку тестів, кросвордів, написання есе, рефе-ратів, статей.

Такий комплексний підхід до оцінювання знань дає змогу врахо-вувати обсяг, якість засвоєного матеріалу, стимулювати самостійну роботу магістрантів, аналізувати навчальний процес у динаміці.

За умови модульної програми підсумкова оцінка магістрантів складається за результатами навчальної діяльності протягом усього семестру. Рівень творчої активності визначається позитивною активні-стю студентів за результатами поточного контролю (участь у віктори-нах, написання рефератів, кросвордів, статей тощо). При цьому визна-чається індивідуальний коефіцієнт творчої активності магістранта (КТА) як відношення кількості індивідуальних актів творчої активності (АТА) до АТА нормативного значення.

Це сприяє розширенню творчих контактів викладачів й магістра-нтів, що дає змогу інтенсифікувати навчальний процес. При цьому більшість студентів планує свою особисту індивідуальну стратегію навчання (за змістом, темпом, формами засвоєння), що унеможлив-лює випадковість і суб’єктивізм на екзамені і приводить кожного до запланованої мети.

Отже, модель рейтингової оцінки навчальної діяльності студен-тів магістратури повинна складається з окремих елементів навчальної, науково-дослідної та творчої діяльності.

Завершує підручник список літератури для опрацювання та рей-тингова книжка студента.

Ми сподіваємося, що запропонований підручник буде корисним для студентів магістратури, аспірантів і молодих викладачів, а також, певною мірою, поповнить дефіцит навчально-педагогічної літератури з педагогіки вищої школи, який відчувають вищі навчальні заклади. Його доцільно використовувати при засвоєнні нормативних педагогічних курсів, на практичних заняттях спецсемінарів та спецкурсів, при напи-санні курсових і дипломних робіт.