Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Блок-схема проведення заняття : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Блок-схема проведення заняття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

 

            Функціональні

            компоненти

•          гностичний

•          конструктивний

•          комунікативний

•          організаторський

Складові професіоналізму

•          професіоналізм знань

•          професіоналізм спілкування

•          професіоналізм самовдосконалення

Рівні спілкування:

•          примітивний;

•          маніпуляційний;

•          стандартизований;

•          діловий;

•          особистісний

структурні

Педагогічна культура

функціональні

Компоненти педагогічної культури

Форми проведення заняття.

1.         Дискусія.

2.         Евристична бесіда.

3.         Письмова робота.

Блок контролю.

Дати відповідь на питання тесту.

І Варіант.

1.         Взаємодія між суб'єктом педагогічної діяльності і об'єкт-суб'єктом педагогічної діяльності - це ...

2.         Основні функції викладача ВНЗ - це ...

3.         Форми прояву педагогічної культури:

•          ;

 

4.         Професійно-педагогічне спілкування - це ... .

5.         Рівень спілкування викладача, при якому в основу став-лення до студента покладено примітивні правила і реакції пове-дінки - амбіції, самовдоволення, зловтіха; викладач демонструє свою зверхність. Студент для викладача виступає засобом досягнення мети - це ... .

6.         Типи взаємодії наукової та педагогічної роботи:

•          ;

•          ;

•          ;

 

II Варіант.

1.         Суб'єкт педагогічної діяльності - це ... .

2.         Функція викладача, за якою викладач виступає в ролі ке-рівника, провідника у лабіринт знань, умінь, навичок - це ... .

3.         Функціональні компоненти педагогічної культури:

•          ;

•          ;

 

4.         Педагогічне спілкування – це … .

5.         Рівень спілкування викладача, при якому спілкування ба-зується на глибокій зацікавленості до студента, самостійності його особистості. Діяльність викладача спрямована на розвиток їх духо-вності. Студент довіряє викладачеві, викладач є авторитетом і найкращим посередником між ним і знаннями про навколишній світ, людей, себе.

6.          – це інтелектуальні уміння, необхідні для

мисленого моделювання наукового пошуку або навчально-виховного процесу.

Розв’язати кросворд № 1.

3.

4.

6.

7.

9.

 

8.

 

10.

11.

По горизонталі:

період форму-переосмислен2. Автор слів: „Студентський вік – центральний вання характеру та інтелекту, професійних здібностей і ня мотивації поведінки”.

I.          Вид адаптації, що забезпечує пристосування до нової системи

навчання.

6. Система правил, яких повинен дотримуватись студент. 8. Орган студентського управління.

II.        Метод виховання, спрямований на визначення найоптимальнішого способу поведінки, який розглядається як єдино можливий.

По вертикалі:

на виявлення та виправ1.   Метод самовиховання, спрямований

лення помилок і недоліків особистості.

4. Процес формування основних рис особистості, необхідних для життєдіяльності в суспільстві.

2.         Тип темпераменту.

1. Сукупність індивідуальних особливостей людини, які виявля-ються в її поведінці і діяльності.

9.         Процес пристосування студента до умов навчання у ВНЗ.

10.       Особа, яка забезпечує регуляцію стосунків між студентами,

спрямовує їх діяльність.

Розв’язати кросворд № 2.

 

                                   2                                                        

            3.                                            5.                     4.        

                       

                       

                       

                       

1.                                                                                                                             

                                                                                             

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                                                                      

                       

                                              

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                                              

                       

                       

                       

                       

                                              

                       

                       

По горизонталі: 1. Функція викладача, формації.

в якій вік виступає як носій найновішої інПо вертикалі:

2.         Вид роботи викладача, який вміщує в себе контроль за самостійною роботою студентів, перевірку конспектів, проведення співбесід, роботу куратора, проведення вечорів; екскурсій і т.д.

3.         Функціональний компонент педагогічної діяльності, який включає в себе добір і композицію змісту інформації для студентів, прое-ктування діяльності студентів, проектування власної діяльності і поведінки в процесі взаємодії зі студентами.

4.         В структурі професійної педагогічної діяльності можна ви-ділити три складових компоненти: професіоналізм знань, професіона-лізм самовдосконалення та професіоналізм .

5.         Фундамент професіонального зростання викладача як спе-ціаліста, формування у нього соціально-цінних і професійно-значущих якостей.

Міні-модуль №2.