Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

РОЗДІЛ І. Загальні основи педагогіки вищої школи…     … 11

1          Модуль.

Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система. Методи і методика педагогічних досліджень………………………… 11

1.1.      Міні-модуль. Предмет, категорії педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система         48

1.2.      Міні-модуль. Методи і методика педагогічних до-сліджень……………………………………………………….. 54

2          Модуль.

Викладач вищого навчального закладу як організатор

навчально-виховного процесу. Педагогічна культура

викладача вищого навчального закладу …………            62

2.1.      Міні-модуль. Основні напрями діяльності виклада-ча вищого навчального закладу……                 86

2.2.      Міні-модуль. Педагогічна культура викладача ВНЗ

91

2.3.      Міні-модуль. Культура педагогічного спілкування викладача ВНЗ. Технологія взаємодії        96

2.4.      Міні-модуль. Мовленнєва культура викладача ВНЗ 100

3          Модуль.

Студент як об’єкт-субєкт педагогічної діяльності ….... 105 3.1. Міні-модуль. Студентство як соціальна група…… 125

4          Модуль.

Організація виховної роботи у вищому навчальному

закладі…………………………...…………             133

4.1.      Міні-модуль. Процес виховання у ВНЗ……          152

4.2.      Міні-модуль. Виховна робота куратора академіч-ної групи……………………………………………….            156

РОЗДІЛ ІІ. Основи дидактики вищої школи………         …...…....161

5          Модуль.

Дидактика вищої школи. Сучасні технології в освіті…... 161

3

5.1.      Міні-модуль. Основні категорії дидактики вищої школи. Організація навчального процесу у ВНЗ  202

5.2.      Міні-модуль. Організація самостійної роботи сту-дентів…………….………………………………………….. 207

Міні-модуль. Сучасні технології в освіті     5.4. Міні-модуль. Специфіка організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах нового типу (коледж, гімназія, ліцей)………………………………………. 217

6          Модуль.

Контроль та оцінка знань, умінь та навичок студентів 222

6.1. Міні-модуль. Контроль та оцінка успішності студентів……………………………………………           ……… 244

7          Модуль.

Організація науково-дослідницької роботи студентів

магістратури……..…………...…………     255

7.1. Міні-модуль. Науково-дослідна діяльність студентів магістратури…………………………                    271

РОЗДІЛ ІІІ. З історії вищої педагогічної освіти……..…    284

8          Модуль.

Соціально-істричні характеристики розвитку системи вищої педагогічної освіти в Україні. Система вищої освіти за кордоном (США, Франція, Англія, Німеччина, Японія, Південна Корея, Китай)……………………………... 284

8.1.      Міні-модуль. Соціально-історичні характеристики розвитку вищої педагогічної освіти в Україні…              342

8.2.      Міні-модуль. Система вищої педагогічної освіти за кордоном (США, Франція, Англія, Німеччина, Японія, Південна Корея, Китай)………….……………………………. 347

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………… 354

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………….….… 360

ДОДАТКИ……………………………………………………..…... 367