Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
План : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

План


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

1.         Сутність поняття “педагогічне дослідження”. Етапи педагогіч-ного дослідження.

2.         Сутність та взаємозв’язок понять методологія, метод, мето-дика дослідження.

3.         Різні підходи до класифікації методів дослідження.

4.         Характеристика емпіричних методів дослідження.

5.         Характеристика теоретичних методів дослідження.

6.         Методи кількісної обробки результатів дослідження.

Рекомендована література

1.         Альберт Ю.В. Списки литературы в научных исследованиях: составление и оформление / Отв. ред. И.Я. Госин. – К: Наукова думка, 1988 – 152с.

2.         Бабанский Ю.К. Проблемы повышения єфективности педаго-гических исследований: Дидактический аспект. – М: Педагогика, 1982 – 192с.

3.         Воловик П.М. Теорія ймовірностей і математична статистика в педагогіці. – К: Рад. школа, 1969 – 123с.

4.         Гончаренко С.У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень// Вісник Академії педагогічних наук України, 1993 - № 3 – с. 11-23.

5.         Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследо-вания. Учеб. пособ. – Л.: ЛГУ, 1980. -266с.

6.         Кушнір В.А. Системне моделювання процесу вимірювання в педагогічних дослідженнях // Педагогіка і психологія. – 1999. - №1. – С.35-43.

7.         Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной пе-дагогике. – Таллин: Волгус, 1980. – 334с.

8.         Кыверялг А.А. Условия эффективности и достоверности науч-ного исследования // Сов. педаг., 1988. - №5. – С.35-39.

9.         Михеев В.И. Моделирование и методы теории измерений в

педагогике. – М: Высшая школа, 1987 – 199с.

10.       Найн А.Я. Педагогические инновации и научный эксперимент // Педагогика. – 1996. - №5.-С.10-15.

11.       Рудницька О.П., Болгарський А.Г., Свистєльнікова Т.Ю. Основи педагогічних досліджень. – К: Експрес – об’ява, 1998 – 143с.

12.       В.К.Сидоренко ,П.В.Дмитренко .Основи наукових досліджень: Навч. посібник для вищих педагог. закладів освіти.-Київ.: Денікт,2000-259с.

13.       Я.Скалкова и коллектив. Методология и методы педагогичес-кого исследования. Перевод с чесского. – М: Педагогика, 1989 – 224с.

Блок-схема проведення заняття Етапи проведення педагогічних досліджень

 

            Перший етап

                        ♦                     

            Встановлення існуючих протиріч 

                        і                      

            Види протиріч         

            л                                             ч          т                      ———ь

            За змістом                  За відомістю завдань, які необхідно вирішити                  За кількістю

                                  

                       

                        ♦                     

 

                        Наукова проблема               

 

            ♦         

            Мета дослідження   

                        ♦                     

            Другий етап  

4          —                               ч          f                                  ь

Визначення стану

розв’язання

протиріч; їх

причини                    Визначення об’єкта і предме-та дослідження                  Формулювання педагогіч-ної гіпоте

                       

                       

 

                        1                                            

55

 

            Третій етап   

4-—'—'                      1'                                 -—^.

Формулювання

конкретних

завдань

відповідно до

гіпотези                      Визначення

методики дослідження                    Визначення

критеріїв і показників педагогічної

діяльності

 

                       

                       

 

           

                                              

 

                       

                                  

                        І'                     

 

            Четвертий етап        

                                   І'                                 ь         

            Експериментальні дослідження      >          Лабораторний експе-римент          >          Масовий експери-мент   

                                                                                 

                                   І'                     

            П’ятий етап  

                                   1          '                      

            Завершувально-узагальнюючий    

            4-—■—" '                              1          '                                             

            Аналіз             Інтерпретація                        Оформлення 

Методи та методика проведення педагогічних досліджень

МЕТОДОЛОГІЯ

Підходи до проведення педагогічних досліджень

Діяльнісний

Особистісний

Системно-структурний

±