Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Форми проведення заняття. : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Форми проведення заняття.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

1.         Ділова гра (прес-конференція).

2.         Евристична бесіда.

3.         Письмова робота.

Блок контролю. Дати відповідь на питання тесту. Варіант 1.

1. Педагогіка вищої школи – це ...

а)         частина філософії;

б)         синтез знань про природу;

в)         комплекс теоретичних і прикладних наук про процеси виховання, навчання, освіту;

г) наука про закономірності навчання і виховання студентів, а та-кож їх наукову і професійну підготовку як спеціалістів відповідно до вимог держави та суспільства.

2.         Об’єктом педагогіки вищої школи є:

а)         педагогічна система вищої школи;

б)         система вищої освіти і педагогічні процеси в ній;

в)         система народної освіти і педагогічні процеси в системі вищої

школи.

3.         До процесуальної категорії в педагогіці вищої освіти належать:

а)         навчально-виховний процес, навчальний і виховний процес;

б)         виховання, навчання, освіта, розвиток, формування особистості.

4.         Яку функцію виконує педагогіка вищої школи при розробці нових технологій та втілення результатів досліджень?

а)         проективно-конструктивну;

б)         прогностичну;

в)         аналітичну.

5.         Встановіть правильну послідовність розв’язання педагогічної

задачі:

а)         вибір системи методів;

б)         аналіз ситуації та постановка проблеми;

в)         аналіз вихідних даних;

г)         висунення гіпотези;

д)         аналіз результатів впливу.

6.         В Україні існують такі кваліфікаційні (освітні) рівні вищої освіти:

а)         молодший спеціаліст;

б)         бакалавр;

в)

г)

Варіант 2.

1.         Педагогіка вищої школи – це ...

а)         частина філософії;

б)         синтез знань про природу;

в)         комплекс теоретичних і прикладних наук про процеси виховання, навчання, освіту;

г)         наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як спеціалістів відповідно до

вимог держави та суспільства.

51

2.         Метою педагогіки вищої школи є:

а)         дослідження закономірностей розвитку, виховання і навчання

учнів;

б)         дослідження закономірностей розвитку, виховання і навчання

студентів і розробка на цій основі шляхів удосконалення процесу підготовки кваліфікованого спеціаліста;

в)         спрямованість на формування компетентного вчителя, який

володіє методологією педагогічної науки.

3.         Система критичних поглядів на реальну вузівську дійсність і відповідного пошуку та пропозиції нових конструктивних ідей – це …

4.         Яку функцію виконує педагогіка вищої школи при теоретично-му вивченні, описі, аналізі педагогічних явищ і процесів причинно-наслідкових зв’язків?

а)         прогностичну;

б)         аналітичну;

в)         проективно-конструктивну.

5.         Сформулювати визначення.

Гуманізація освіти – це створення умов:

а)         реальних;

б)         оптимальних;

в)         необхідних;

г)         найкращих.

для розвитку здібностей:

а)         кожного студента;

б)         всіх студентів.

через:

а)         самовизначення;

б)         самовиявлення;

в)         саморефлексію;

г)         саморозвиток;

д)         самовираження.

6.         Система вищої освіти в Україні включає такі рівні акредитації

навчальних закладів:

а)

б)

в)

г)

д)

Розгадати кросворд.

 

                        1 П                                                                                                                                      

            2          Е                                                                                                                                          

3                      Д                                                       

            4          А                                                                                                      

5                      Г                                                                                                       

            6          О                                                                                                      

                        7 Г                                                                

            8 І                                                                 

9                      К                                                                               

            10        А