Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендована література : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

1.         Болонський процес: Нормативно-правові документи / Укл. З.І. Тимошенко, І.Г. Оніщенко, А.М. Греков, Ю.А. Гапон, Ю.І. Палеха. –К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 102 с.

2.         Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо забез-печення розвитку освіти в Україні” //Освіта. – 2001. - №75-58.

3.         Всемирная декларация о высшем образовании для ХХІ века: подходы и практические меры // Вестник высшей школы. Alma mater, 1999 – № 3 – С.29-35.

4.         Гессен С. И. Основы педагогики: Введение в прикладную фи-лософию / Отв. ред. и сост. М.В. Алексеев. — М., 1995.

5.         Грішнева О. Розвиток вищої школи в Україні: тенденції, про-блеми та шляхи їх вирішення // Вища школа, 2001. - №2-3.

6.         Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Изд-во БГУ, 1981. – 383с.

7.         Коротяєв Б.І., Гришин Є.О., Устенко О.А. Педагогіка вищої школи: Навч.посіб. – Київ, 1990.

8.         Кузьмина Н.В. Понятие “педагогическая система” и критерии её оценки: Методы пед. исследования: Учебн. пособие /Под ред. Н.В. Кузьминой — Л.: Изд. Лен. университета, 1980.

9.         Левківський К.М. Вища школа України на порозі радикальних змін // Проблеми освіти: Наук.- метод. збірник. Випуск 10. – К., 1997. – С.3-10.

10.       Михайловский В.А. Педагогика высшей школы. :Учеб. пособ. / ХТУ им. А.М. Горького - Х.: Изд-во ун-т ,1991-185с.

11.       Основы вузовской педагогики /Под. Ред. Н.В. Кузьминой — Л., 1978.

12.       Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Для студентів-магістрів / Нац. пед. ун-т ім.М.П.Драгоманова.-К.:НПУ,2000-210с.

13.       Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. — М: Со-вершенство., 1998.

Блок-схема проведення заняття

I ** =