Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Вітвицька С.С.

ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ—2УДК 378.126 ББК 74.584 В 54

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(лист № 14/18.2 – 2915 від 19.12.2005 р.)

Рецензенти:

Г.П. Васянович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу гумані-тарної освіти Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (Львівського науково-практичного центру);

Н.В. Абашкіна – доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий спів-робітник відділу порівняльної професійної педагогіки і психології Інституту педагогі-ки і психології професійної освіти АПН України;

В.В. Обозний – доктор педагогічних наук, професор Київського національного пе-дагогічного університету імені Михайла Драгоманова;

М.В. Левківський – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педаго-гіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Вітвицька С.С.

В 54 Основи педагогіки вищої школи: Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006.– 384 с.

ISBN 966-364-246-7

Підручник побудований за принципом модульності. У підручнику подані су-часні технології навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, тести та кросворди до кожного модулю і міні-модулю.

Підручник адресований студентам магістратури, викладачам вищих навчаль-них закладів. Його доцільно використовувати при вивченні нормативних педагогічних курсів, на практичних заняттях спецсемінарів та спецкурсів, при написанні курсових і дипломних робіт.

ISBN 966-364-246-7 © Вітвицька С.С., 2006

© Центр навчальної літератури, 2006