ТЕМА. ПРЕДМЕТ, КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ. ВИЩА ШКОЛА ЯК ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

Загрузка...

Основні поняття: педагогіка, об’єкт, предмет педагогіки, педаго-гічна система, вища освіта, методологічні, процесуальні, суттєві кате-горії.

Міжпредметні зв'язки: Загальна педагогіка Розділ: Предмет педагогіки та методи педагогічних досліджень. Філософія. Розділ: Ка-тегорії. Соціологія освіти. Розділ: Предмет соціології освіти. Історія педагогіки. Розділ: Сучасні тенденції світової педагогічної науки.