Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендована література: : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Рекомендована література:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

1.         Андрощук Г., Андрощук А. Система освіти у ФРН// Рідна шко-ла. – 2000. - №12. – с. 71-76.

2.         Барбарига А.А. В школах Англии: Пособие по страноведе-нию. – М., 1988.

3.         Василь Жуковський. Зростання інтересу до морального вихо-вання в американському суспільстві (1980-90-ті рр. Століття)// Рідна школа, 2002, №12.-с.66-69.

4.         Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – Житомир: Житомир. пед. ун-т, 2002. – 160 с.

5.         Глушман О.В., Володько В.М. Особливості підготовки педаго-гічних кадрів в університетах США // Педагогіка і психологія. – 1998. -№ 4. – С. 133 – 140.

6.         Зязюн І.А. Реформи освіти в Японії //Рідна школа. —1993. — N 8.

7.         Зязюн Л. Освітня система Франції // Рідна школа. – 2001. - № 11. – С. 70 – 74.

8.         Кошманова Т. Група Голмса: реформування підготовки аме-риканських учителів // Рідна школа. – 2000. - № 10. – С. 68 – 69.

9.         Кошманова Т. Конструктивістські методи підготовки учителів в американських університетах //Рідна школа. – 1999. - № 10. – С. 66-69.

10.       Кошманова Т. Можливості впровадження американського до-свіду професійної підготовки вчителів у теорію і практику сучасної пе-дагогічної освіти України // Рідна школа. – 2002. - № 1. – С. 74 – 77.

11.       Кошманова Т. Реформування педагогічної освіти США(1960-98 р.р.)//Рідна школа. – 1999. - № 12. – С. 50-52.

12.       Красовицький М. Деякі аспекти педагогічної підготовки вчи-телів США // Рідна школа. – 2001. - № 5. – С. 72 – 76.

13.       Кузнєцова О.Ю. До питання про реформування педагогічної освіти у Велткій Британії у 80-90-ті роки ХХ ст. // Професійна підготовка педагогічних працівників: науково-методичний збірник. – Київ – Жито-мир, 2000. – С. 103 – 110.

14.       Курдюмова И.М. Подготовка кадров управления образовани-ем за рубежом // Педагогика. – 2002. - № 3. – С. 98 – 105.

15.       Михайличенко О.В., Шрестха О.О. Система освіти у сучасно-му Китаї. Київ: Держ. лінгвіст. універс-тет: Схід – Захід, 1996.

16.       Михайличенко О.В. , Репетюк Н.С. Система освіти у сучасній Японії. Київ: Держ. унів. лінгвіст. ін-т. К., 1997.

17.       Поліщук В. ФРН: Післядипломна освіта і атестація педагогіч-них кадрів // Освіта і управління. – 1999. – Т. 3, № 3. – С. 207 – 212.

18.       Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у країнах За-хідної Європи: різноманітність і спільність // Педагогіка і психологія. – 1998. - №2. – С. 217 – 226.

Блок-схема проведення заняття

 

                        Система вищої педагогічної освіти

'           Південної Ко реї ■

           

            Вища педагогічна освіта Китаю

           

 

           

            Система вищої педагогічної освіти Японії

           

 

           

 

            Система вищої педагогічної освіти у західноєвропейських країнах

■ ■

           

 

                        і           '                       1          '                       "          

            ВПО Франції                                     ВПО Німеччині        

                                                                                 

            u..m« ЛЛг.«™.^:.т« АЛП:ГГП Г'ЇЇЇА