Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендована література. : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Рекомендована література.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

343

1.         Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо забез-печення розвитку освіти в Україні” //Освіта. – 2001. - №75-58.

2.         Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія, теорія. – Київ: Либідь, 1998. - С.8-286.

3.         Антология педагогической мысли УССР /Сост. Н.П.Калениченко. — М., 1987.

4.         Бабишин С.Д. Школа та освіта Давньої Русі (IX-перша поло-вина ХІІІ ст.). - Київ, 1973.

5.         Концептуальні засади демократизації та реформування осві-ти в Україні. – Київ, 1997. – С.5-22, 78-89.

6.         Курляк І. Класична освіта на західноукраїнських землях (ХІХ– перша половина ХХ ст.) - Тернопіль, 2000. – С.203-231.

7.         Левківський К.М. Вища школа України на порозі радикальних змін: Проблеми освіти: Науково–метод. зб. - №10. - Київ, 1997.

8.         Луговий В. Педагогічна освіта в Україні. – Київ, 1994.

9.         Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-1985). – К: Либідь, 1992.

10.       Падун Н.О. Педагогічні погляди М.С. Грушевського //Наукові записки. - Т.16. - Вип.1. - 1996 р.

11.       Українська загальна енциклопедія у 3-х томах /Заг. ред. Івана Раковського. – Львів-Станіслав-Коломия, 1930.

12.       Хижняк З.І. Києво-Могилянська Академія. - Київ, 1981. – С.28-53, 56-150.

13.       Чижевський Дмитро. Нариси з історії філософії на Україні. -Мюнхен, 1983.

14.       Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки-Тернопіль,1994.

15.       Любар О. Історія української педагогіки:Навч.посібник.- Київ, 1999.

16.       Мацько І.З.Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576-1631).-Київ,1990.

Блок–схема проведення заняття Етапи становлення вищої освіти в Україні

 

1)         Братства

Львівське та школа при ньому, 1463 І.Борецький, брати Зизанії, М.Грек та інші

2)         Острозька академія (1576, 1580, 1578) Г.Смотрицький

3)         Києво-Могилянська академія (1615-1817) Петро Могила

 

1) Львівський університет (1661, 1784) Яков Головацький 2)Харківський університет (1805) Василь Каразін

3)         Київський університет (1834) Михайло Максимович, Тарас Шевченко

4)         Одеський університет (1865) М.Пирогов, П.Строганов

5)         Чернівецький університет (1875) Іван Франко, Лесь Мартович

 

1)         Вищі жіночі курси

2)         Трирічні вчительські інститути: Глухів (1874), Феодосія (1872)

3)         на 01.01.1917 7 вчительських інститутів в

Україні

 

1)         Всеукраїнські вчительські з’їзди

2)         Трирічні вчительські інститути

3)         Педагогічна академія в Києві, академія в

Ніжині та інші

1)         1920-1921 - Інститут народної освіти

2)         1928 - Всеукраїнський заочний інститут

3)         1935-1936 - два типи навчальних закладів: педагогічні та вчительські інститу-ти

4)         з 1950-1960 рр. - вчителів готували університети та педагогічні інститути

 

1)         Державні документи (“Освіта”, “Національна доктрина”, “Закон про освіту” та інші)

2)         велика кількість навчальних закладів з

різних форм власності

Етапи розвитку вищої педагогічної освіти:

1.         1804-1917 становлення;

2.         1917-1920 пошуки змісту, форм, методів нової пед. освіти;

3.         1921-1934 підготовка нац.пед.кадрів;

4.         1935-1985 утворення єдиної всесоюз. системи вищої пед. освіти;

5.         Створення національної вищої

педагогічної освіти.

Форми проведення заняття

1.         Дискусія.

2.         Евристична бесіда.

3.         Письмова робота.

Блок контролю.

Дати відповідь на питання тесту

I           варіант.

1.         Перше братство в Україні …………………………………..…

2.         В результаті об’єднання …………………………….. братських шкіл було створено Києво-Могилянську академію.

3.         Першим ректором Острозької академії був ………………..

4.         Перший етап педагогічного дослідження має на меті ……

5.         Основні види контролю – це ………………………...………..

II         варіант.

1.         Першим вищим навчальним закладом в Україні вважають …………………………………………………………………....

2.         У ………………….... навчальному закладі України студентів називали спудеями.

3.         Першим ректором Києво-Могилянської академії був …….

4.         Рівні спілкування викладача:

а)         …………….;

б)         ……………. ;

в)         ……………..;

г)         ……………..;

д)         …………….. .

5.         Виховання молоді на культурно-історичному досвіді свого народу, його традиціях, звичаях та обрядах, мудрості та духовності – це

Розв’язати кросворд:

 

            1.                                                                                          

                        2.                               

3.                                                                                                                                         

                        4                                                                    

                        5.                                                                              

            6.                                                                                                      

                                               7.                                                       

По горизонталі:

1.         Місто, в якому виникло перше братство в Україні.

2.         Студент Києво-Могилянської академії.

3.         Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації.

4.         Перший ректор Києво-Могилянської академії.

5.         Прізвище видатного діяча, з ініціативи якого заснували Хар-ківський університет.

6.         Назва Києво-Могилянського колегіуму з 1701 року.

7.         Новий поворот думки, нове твердження.

Міні-модуль 2.