Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СИСТЕМА ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ. : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

СИСТЕМА ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

У предмет національної гордості перетворилась освіта у Півден-ній Кореї, де реформаторські дії в цій галузі активізувалися з 1985 ро-ку, коли почала роботу Комісія з освітньої реформи під безпосереднім керівництвом президента країни. У 1988 р. замість Комісії, яка викона-ла свої завдання, була створена Рада з рекомендацій в освітній полі-тиці, а у 1989 р. – Президентська комісія з освіти. Пріоритетність освіти серед державних проблем у 80-х роках закріплена статтею 31 Консти-туції Республіки Корея та забезпечується щедрими державними асиг-нуваннями на освіту (22% державного бюджету у 1990 р.). За свідчен-ням В.Костомарова, підготовка педагогічних кадрів для всіх рівнів осві-тньої системи складає кістяк вищої освіти цієї країни, де створена ці-леспрямована й продумана мережа педагогічних навчальних закладів.

Вихователів для дитячих садків готують у професійних школах та заочних коледжах, учителів початкової школи – в чотирирічних учи-тельських коледжах, середньої школи – в педагогічних коледжах і уні-верситетах, вузівських викладачів – в університетах та аспірантурі. Функціонує також система підвищення кваліфікації з відривом та без

відриву від роботи, за що відповідає Національний інститут педагогіч-них досліджень та підвищення кваліфікації (синтез Японії, США, СНД).

Плани і перспективи подальшої реформи освіти й педагогічної освіти Південної Кореї пов’язуються передусім з вирішенням на межі ХХІ століття завдання розвитку компетенції та удосконалення саморе-алізації кожного, прищеплення вихованцям поваги не тільки до матері-ального добробуту, а й до інтелектуального і духовного розвитку, ро-зуміння свого покликання та обов’язку забезпечити благо і гуманізм у суспільстві.