Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
А зараз ми познайомимось з делегаціями. : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

А зараз ми познайомимось з делегаціями.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

•          модульно-рейтингова система … ;

•          кредитно-модульна система … .

II         етап

Отже, ми переходимо до роботи. Я пропоную керівникам кожної делегації коротко викласти основні положення підходу оцінювання ЗУН, прихильниками якого ви є. Бажано пояснити не тільки сутність, але й аргументовано довести перевагу вашого підходу.

III        етап

Ви вислухали виступи делегацій і тепер можете обговорити пи-тання, які виникли. Отже, ми переходимо до відкритої дискусії.

У дискусії приймає участь експертна група.

Під час підготовки відповіді команди можуть користуватися до-датковою літературою, але слід пам’ятати, що інколи обговорення більш продуктивне, ніж листання конспектів.

Після відповіді ведучий звертається до команди, яка задавала питання: ”Чи задоволені ви відповіддю?”.

IV        етап

Шановні колеги! Наша дискусія закінчується. Спілкуючись ми отримали нові знання, і я пропоную кожній команді виконати творче завдання.

Запишіть в таблицю ключові слова, які відносяться до кожного підходу оцінювання ЗУН студентів.(Правильність заповнення таблиці перевіряють експерти).

V         етап

Ми всі продуктивно працювали. Наша дискусія закінчується, але я сподіваюсь на наше подальше співробітництво. Спілкуючись ми отримали нові знання, вислухали і обговорили різні підходи до оціню-вання ЗУН студентів.

Наші позиції можуть відрізнятися, але це не зменшує взаємної поваги один до одного. Я пропоную кожній делегації виступити з комп-ліментами на адресу команд. Час на підготовку - 4 хв.

В кінці гри експерти оцінюють роботу кожної команди за певними критеріями (дод1).

Таблиця оцінки роботи групи

250

 

                        Виступ                       Дискусія                     Самос-тійне завдання

Ключові

слова

(4 бали)         

 

           

                                                                                 

                                                                                 

           

           

 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

0-відсутнє,     1-частково,    2-повністю

Ключові слова

 

Модульно-    

рейтингова   

система         

Кредитно-    

модульна       

система         

Форми проведення заняття.

1.         Дискусія.

2.         Евристична бесіда.

3.         Робота за комп’ютерною програмою.

Блок контролю. Дати відповідь на питання тесту.

Закінчити речення.

1.         Контроль знань – це нагляд …

2.         Рубіжний контроль – це …

3.         Залік – це …

4.         Контроль виконує такі функції:

5. Основні види контролю:

6. Тест класифікують за цільовими ознаками:

 

7. Об’єктом оцінювання ЗУН студентів є такі компоненти:

а)

б)

в)

Розв’язати кросворд.

тл

 

            9~                                          

 

                                               1         

 

            8^                                          

           

 

                                                          

           

ь                     

           

            пг                   

2                                                                    

                                              

           

 

            3~                   4                                

 

                                                          

            5~                                          

 

                                                          

 

1.         Нагляд, спостереження та перевірка успішності студентів.

2.         Одна з функцій контролю, спрямована на розвиток психічних процесів особистості (уваги, пам’яті, мислення тощо).

3.         Виявлення студентом свого рівня знань, вмінь та навичок.

4.         Одна з форм тематичної перевірки, назва якої походить від латинського слова, що в перекладі означає “розмова”, “бесіда”.

5.         Певна система правил, що спрямовані на виявлення знань та визначення рівня підготовки студентів.

6.         Кількісна фіксація виявлення рівня знань у балах.

7.         Оцінка, на яку заслуговує студент, що виявив знання в обсязі, необхідному для подальшого навчання і роботи за професією.

8.         Форма контролю, при якій використовується комплекс стан-дартизованих завдань, що піддаються певному оцінюванню за зазда-легідь встановленим критеріями.

9.         Підсумкова форма перевірки результатів виконання студен-тами практичних, лабораторних, курсових робіт.

10.       Форма організації перевірки знань студентів, при якій студент за виконану роботу отримує певну кількість балів, сума яких дозволяє отримати певну оцінку.

Контрольна робота до модуля. Теоретичні питання.

I           рівень.

•          Розкрити сутність взаємозв’язку понять контроль, облік, оцін-ка ЗУН.

•          Охарактеризувати функції контролю.

II         рівень.

•          Проаналізувати методи контролю ЗУН у вищому педагогічно-му закладі освіти.

•          Порівняти різні підходи до оцінки ЗУН студентів.

•          Скласти кросворд.

Контрольні тести до модуля.

1.         Встановити закономірний зв'язок між поняттями процес, ре-зультат, мета навчання.

2.         Принципи контролю:

а)         планомірність;

б)         систематичність;

3.         Основними формами організації і перевірки студентів є:

4.         Критеріями оцінювання навчальних досягнень студентів є такі компетенції:

5. Міжсесійний контроль сприяє …