Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендована література : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Рекомендована література


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

1.         Архангельский С.Й. Лекции по организации учебного процес-са в высшей школе.- М., 1974.

2.         Вербицький А.А. Активное обучение в высшей школе: кон-текстный подход. - М., Высшая школа, 1991-206с.

3.         Вихрущ Віра. Контроль і оцінювання у концепції розвиваль-ного навчання В.О.Сухомлинського //Початкова школа,-2002.-№9.-С. 32-34.

4.         Гучнін В.П., Малахов В.П., Плотницький А.Е., Цабаєв О.М. Рейтингова система оцінки знань студентів // Проблеми освіти. - 1995.-Вип.1.-с.100-108.

5.         Зварич Ірина. Реалізація системи контролю і оцінювання знань студентів// Рідна школа – грудень – 2000 – с.27-29.

6.         Зварич Ірина. Проблема удосконалення контролю і оцінки знань//Рідна школа – жовтень – 2000 – с.43-46.

7.         Зільберштейн А.І. Солдатова П.Д. Проведення екзаменів та заліків у вищій школі.-Київ,1979.

8.         Костенко Віктор. Модульно-розвивальне навчання: від управління до методичного забезпечення//Рідна школа – липень – 2000 – с.17-23.

9.         Ляшова Н., Співакова О. Оцінювання знань студентів мето-дом тестування // Рідна школа.-2000.-№4.-С.69-71.

10.       Мудрість учня. Кроки до успіху./за ред. Г.Я. Сизоненко - К : Магістр-8,1999-104с.

11.       Нагаєв В.М. Оцінювання навчальної діяльності студентів за модульно-рейтингової технології навчання // Педагогіка і психологія – 2000 -№3 – с.84-88.

Блок-схема проведення заняття

Контроль

Функції кон-тролю

Принципи контролю

Види контролю

 

стимулюючо-мотиваційна

систематичність

діагностичний

 

виховна

планомірність

поточний

 

управлінська

оцінно-констатуюча

діагностично-констатуюча

розвивальна

системність

об’єктивність

гласність

тренувальний

тематичний

перехресний

підсумковий

 

навчальна

прогностично-методична

соціалізуюча

доступність

економність

заключний

відстрочений

Етапи контролю ЗУН

 

            —►    Міжсесійний контроль

 

                        І'

 

                        Попередня перевірка ЗУН

 

                        т                     

 

                                   —► —► —►         Письмова робота

 

           

           

           

            Фронтальна опитування (письмове, усне)

 

           

           

           

            Тестування

 

           

           

                       

 

           

                       

 

           

            Поточна перевірка

 

                        ч          '                      

 

                                               Тест

 

           

           

           

            Домашнє завдання

 

           

           

           

            Бесіда

 

           

           

           

            Понятійний диктант

 

           

           

           

            Письмове опитування

 

           

           

           

            Практичні завдання

 

           

           

           

            Експрес-контроль

                                              

                       

247

 

Q

                                              

 

                        Тематична перевірка ЗУН

 

                                                          

 

                                   > > > > >        Колоквіум

 

           

            I          

            Тест

 

           

           

           

            Бесіда

 

           

           

           

            Консультація

 

           

           

           

            Контрольна робота

 

                                              

 

                        ►        , Рубіжний контроль

 

                        1                     

 

                        ▼        >          Залік

 

           

           

                       

 

           

           

            >          Курсова робота

 

           

           

                       

 

           

           

            >          Екзамен

 

                                              

 

                        ►        Заключний контроль

 

                                                          

 

                                               >          Дипломні роботи

 

           

                                  

 

           

           

            >          Державний екзамен

                                              

           

 

М Е Т О Д И К О Н Т Р О Л Ю

■ усний контроль;

- усний самоконтроль

-          письмовий

контроль;

-          письмовий

самоконтроль

-          лабораторний

контроль;

-          лабораторний

самоконтроль

Форма проведення заняття.

Педагогічний конгрес „Сучасні підходи до оцінки ЗУН студентів”