Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольна робота до модуля. Теоретичні питання: І рівень. : Основи педагогіки вищої освіти : Бібліотека для студентів

Контрольна робота до модуля. Теоретичні питання: І рівень.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 

магниевый скраб beletage

•          Розкрити сутність поняття "дидактика вищої школи".

•          Дати стислу характеристику моделям освіти.

•          Охарактеризувати основні форми занять у ВНЗ.

•          Охарактеризувати основні категорії дидактики вищої школи

•          Закономірності та принципи навчання у вищому навчальному закладі.

•          Методи та форми організації навчання у педагогічному вищо-му навчальному закладі.

ІІ рівень.

•          Розкрити сутність та взаємозв’язок понять “освітні технології”, “педагогічні технології”, “навчальні технології”, “техніка”.

•          Проаналізувати різні підходи до класифікації педагогічних те-хнологій.

•          Охарактеризувати сучасні педагогічні технології.

•          Розкрити специфіку модульно-рейтингової технології.

•          Дати характеристику контекстно-модульній технології навчан-ня.

•          Розкрити сутність і особливості модульно-рейтингової техно-логії навчання.

•          Визначити особливості модульно-контекстної технології підго-товки майбутніх вчителів.

Дати відповідь на питання тесту.

1.         Початок класичної дидактики покладений:

а)         Платоном і Аристотелем;

б)         Декартом;

в)         Я. А. Коменським.

2.         Традиційна модель освіти - це …:

а)         модель, що передбачає персональний характер освіти з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей;

б)         модель систематичної академічної освіти як спосіб передачі

молодому поколінню універсальних елементів культури минулого;

в)         модель орієнтованого на організацію освіти поза соціальних

інститутів.

3.         Поняття "закон" у педагогіці - це …:

а)         упорядкованість подій, фактів;

б)         конкретний необхідний зв'язок між подіями, фактами;

в)         взаємозалежність подій, фактів.

4.         Який із нижчезазначених принципів не є принципом навчання:

а)         гуманізації;

б)         культуровідповідності;

в)         максималізму.

5.         Під змістом освіти ми розуміємо:

а)         певний обсяг наукових і системних знань, умінь і навичок, а

також світоглядних і морально-етичних ідей, якими оволодіває студент;

б)         певний обсяг знань, умінь і навичок, якими оволодіває студент;

в)         певний обсяг знань, а також світоглядних і морально-етичних

ідей, якими оволодіває студент.

6. Зміст освіти визначається такими державними документами:

а)         навчальним планом, навчальною програмою, законом України

"Про вищу освіту";

б)         навчальною програмою, законом України "Про вищу освіту",

навчальним посібником;

в)         навчальним планом, навчальною програмою, навчальним посібником.

МОДУЛЬ 6

Оглядово-установча лекція на тему: Контроль та оцінка знань, умінь та навичок студентів.

Мета: ознайомити з сучасними видами та методами контролю, оцінки ЗУН студентів у ВНЗ.

Основна проблема: свідоме засвоєння специфіки кожного з ме-тодів контролю та оцінки ЗУН студентів.

Провідна ідея: контроль та оцінка ЗУН стимулює і керує пізна-вальною діяльністю студентів.