Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ: «ЧИ ВИСТАЧАЄ ВАМ ЩАСТЯ В СІМЕЙНОМУ ЖИТТІ?» (%) : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ: «ЧИ ВИСТАЧАЄ ВАМ ЩАСТЯ В СІМЕЙНОМУ ЖИТТІ?» (%)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

 

                        1995    2006

1.         Не вистачає   24,8     24,7

2.         Важко сказати, вистачає чи ні        24,5     22,8

3.         Вистачає        47,2     48,8

4.         Не цікавить    2,7       3,3

5.         Не відповіли  0,9       0,4

Освіта. Вища освіта є термінальною цінністю для сучасної сім’ї: обов’язковим вважають здобуття вищої освіти власними дітьми (вну-ками) — 82 % населення (2008 р.). Хоча доступність її для дітей (вну-ків) — питання проблематичне для значної частини сімей.

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ: «ЯКОЮ МІРОЮ Є (БУЛА) ДОСТУПНОЮ ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ВАШИХ ДІТЕЙ, ОНУКІВ?» (%, 2008 Р.)

 

1.         Цілком доступною    17,7

2.         Скоріше доступною  24,2

3.         Важко сказати доступною, чи ні     34,2

4.         Скоріше недоступною          18,4

5.         Зовсім недоступною 4,3

            Не відповіли  1,3

            Середній бал 2,7

Дозвілля. Одним із аспектів, що характеризує дозвілля, є про-ведення відпустки, канікул. Понад 25 % у 2007 році провели їх вдома, займаючись домашніми справами, близько 39 % — не мали відпустки взагалі. Лише 13 % відпочивали за путівкою, курсівкою, в курортних місцях (без путівки), за кордоном.

Українська сім’я в європейському контексті

За житлово-побутовими умовами життєдіяльності сім’ї Україна за багатьма параметрами негативно відрізняється від європейських країн, незважаючи на певні позитивні зрушення останніми роками. Зокрема, одне з останніх місць Україна посідає серед країн Європи,

що брали участь в «Європейському соціальному дослідженні» за якістю житлових умов. Облаштованість житла для виконання до-машньої роботи оцінена в 4,3 бала (за шкалою від 0 — найнижчий рівень до 10 балів — найвищий рівень), тоді як у Польщі — 6,4, у Португалії — 7,0, в Угорщині — 7,2. У лідерів — Люксембургу й Ісландії — оцінка перевищує 9 балів. На домашню роботу україн-ська сім’я витрачає в середньому значно більше часу (6,8 години на день), ніж середньостатистичні сім’ї в державах ЄС. Найменше ча-су на домашню роботу витрачають датчани (2,6 години).1

Українці окрім підвищеного побутового навантаження, пов’я-заного з домашньою роботою, дещо більше обтяжені доглядом за членами сім’ї, які потребують опіки. В Україні 48 % громадян ви-конують такі обов’язки, в Угорщині — 36 %, а в Данії — 15 %. Як характеристику традиційності відносин в українській сім’ї та одно-часно ознаку неефективності соціальної політики можна трактува-ти той факт, що українці найчастіше надають фінансову допомогу й підтримку у повсякденній домашній роботі своїм дорослим дітям та онукам, які живуть окремо. Одночасно найбільшою мірою вони отримують відповідну підтримку від дітей та онуків.

Більшість українців погоджуються із судженням, що сім’я має бути головним пріоритетом у житті як чоловіків, так і жінок: ціл-ком згодні — 58 % громадян, переважно згодні — 32 %, тоді як ці-лком згодних із таким судженням у Голландії — 18 %, у Швеції — 19 %, у Данії — 22 %; Греції, Чехії та Польщі (48–49 %) громадян. Сім’я в Україні залишається чи не єдиним ресурсом виживання людей, які потребують соціальної підтримки2.

Мораль. Українське суспільство вирізняється в загальноєвро-пейському контексті своєю традиційністю установок щодо сім’ї та дітей. Переважна більшість населення 83 % (82 %) не схвалюють та зовсім не схвалюють, якщо жінка (чоловік) вирішує ніколи не мати дітей. Схвально ставляться до такого рішення 3 % (1 %). Дещо менш критичні в оцінках позашлюбних стосунків. 51 % (52 %) не схвалюють та зовсім не схвалюють, якщо жінка (чоловік) прожи-вають з партнером без укладання формального шлюбу. Схвалю-ють — 17 % (18 %) населення України, а наприклад, у Данії — 91 % (92 %), Норвегії — 84 % (81 %), Нідерландах — 75 % (76 %), Фінляндії -73 % (71 %). Дещо більш традиційні погляди лише в Ес-тонії — 15 % (13 %).

1          Презентація дослідницьких проектів Інститутом соціології НАН України //

http: www.csep.kiev.ua

2          Презентація дослідницьких проектів Інститутом соціології НАН України //

http: www. csep.kiev.ua

На такому самому рівні українські громадяни схвалюють наро-дження позашлюбних дітей 17 (18) %. Це найнижчі показники се-ред 20 європейський країн, що брали участь в опитуванні1.

Сім’я залишається базовою інституцією в масовій свідомості населення в Україні. Досить часто сучасний стан сім’ї визначають як кризовий. Проявами кризи є: зниження показників шлюбності, народжуваності, нестабільність сім’ї, зростання кількості розлу-чень, частки неповних сімей, незареєстрованих шлюбів, дітей, на-роджених у незареєстрованих шлюбах, поява великої кількості без-дітних, відмова від народження єдиної дитини; численні випадки відмови від дітей, втеча дітей із дому; жорстоке поводження з діть-ми. Однак на європейському просторі українська сім’я позитивно вирізняється щодо традиційності в своїх установках, але досить не-гативно за житлово-побутовими умовами життєдіяльності.