Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основні проблеми в сімейно-шлюбних відносинах: : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Основні проблеми в сімейно-шлюбних відносинах:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

1)         проблема народжуваності;

2)         проблема напруженості в сфері побуту;

3)         проблема стабільності сім’ї.

Стабільність сім’ї

Стабільність сім’ї — стан її стійкості як соціального інституту. Фактори

Зовнішні

Соціально-економічне середовище; Соціальний статус сім’ї; Цінності сім’ї, які поділяються суспільством; Соціальна політика держави

Характер міжособистісних стосунків;

Міра задоволеності подружжя їх взаємовідносинами;

Розподіл ролей, ціннісні орієнтації подружжя;

Міра конфліктності між подружжям;

Здатність сім’ї та її членів до адаптації до змінних умов;

Міра ефективності внутрішньо сімейних комунікацій;

Готовність членів сім’ї до міжособистісної взаємодії для

досягнення спільної мети

Внутрішні

1          Медіна Т. Сексуальна функція молодої української сім’ї // Соціологія: теорія,

методи, маркетинг. — 2002. — № 2. — С. 78—90.

2          Там само.

3          Гурко Т. А. Родительство: социологические аспекты. — М., 2003 — 164 с.

Ян Щепанський соціальний контекст вважав досить важливим фактором успішності та стабільності шлюбу та сім’ї. Внутрішня єдність підтримується як внутрішніми, так і зовнішніми силами. Взаємне кохання як визначальна умова вибору шлюбного партнера; почуття відповідальності щодо дітей та шлюбного партнера; взаєм-не прагнення кар’єрного зростання, добробуту для сім’ї; взаємне піклування про дім, дітей, розподіл домашніх обов’язків; прагнення виправдати очікування родичів та більш широкого кола спілкуван-ня; прагнення реалізувати власні мрії (які складалися в дошлюбний період); можливість гармонійного розвитку особистості та викори-стання шлюбу як засобу самореалізації — це внутрішні сили стабі-льності. Зовнішні сили — магічні санкції, які ускладнюють чи уне -можливлюють розлучення; тиск громадської думки чи системи санкцій щодо розлучених членів суспільства; економічний тиск; вимоги соціального середовища щодо піклування про дітей1.

Для характеристики шлюбу використовують поняття стійкість та стабільність. Досить часто їх не розрізняють. Однак, Черняк Є. акцентує увагу на відмінності цих категорій. Стабільний шлюб — шлюб, який юридично та фактично не розпався. Про якісні харак-теристики такого шлюбу мова не йде. Стійкий шлюб — сім’я бла-гополучна, в якій партнери задоволені шлюбом. Стабільні шлюби превалюють над стійкими. Кризовий стан суспільства зумовлює тенденцію до стабільності шлюбів, але не стійкості2.

До стійких шлюбів належить гармонійний, який характеризуєть-ся широкими можливостями для особистісного розвитку, творчого зростання подружжя та інших членів сім’ї. Теплі емоційні стосунки та впевненість у партнері поєднуються з чіткими правилами, що регулюють взаємовідносини. У спілкуванні панує діалогічна фор-ма, взаєморозуміння. Конфлікти, які не часто виникають, вирішу-ються конструктивно. Створення такого шлюбу базується на сим-патії, сумісності, емоційній близькості, коханні, спрямованості на особистісний розвиток кожного із подружжя.

Дисгармонійні шлюби. Їм притаманні напруженість, відчуже-ність, конфліктність. Безперервне порушення психологічної рівно-ваги шлюбних партнерів призводить до стресів. Такий шлюб не дає можливості самореалізації партнерам. Відчуження та самотність характеризують його членів3.

1          Щепанский Я. Элементарные понятия социологии. — М., 1969. — С. 146—147.

2          Черняк Е. М. Социология семьи. — М., 2003 — С. 215.

3          Кляпець О. Шлюбна залежність як чинник емоційного вигоряння в сім’ї // Соціальна психологія // http: www.politik.org.ua

Золоте правило для створення міцної родини: чути, а не слухати.

Провідні американські психологи на основі результатів науко-вих досліджень запропонували 10 рекомендацій зі створення міцної й дружної сім’ї.

1.         Сім’я передусім. Інтереси своїх близьких потрібно ставити вище своїх власних. Наприклад, відмовитися від вечірки, щоб про-вести більше часу з дитиною.

2.         Разом, а не нарізно. Чоловік і дружина вживають слово «ми», а не «я»; гарна сім’я сповідує «командний», а не «індивідуа-льний» тип гри.

3.         Ми — демократія. У щасливій сім’ї всі рішення приймають-ся спільно, у тому числі й за участю дітей. Думки усіх членів роди-ни повинні враховуватися. За батьками залишається останнє слово лише тому, що вони несуть більшу відповідальність.

4.         Ввічливість. Члени сім’ї щедрі на взаємні компліменти, а за-уваження робляться в м’якій формі. Психологи зазначають, що бі-льшість людей вишукані й увічливі зі сторонніми, але не чемні, не зважають на настрій близьких.

5.         Жертовність. Члени гарної сім’ї жертвують власним інтере-сами задля допомоги близьким.

6.         Увага один до одного. Члени щасливих сімей — гарні слуха-чі. Вони зазначають, що розмова їм важлива і цікава, незалежно від того, хто є співрозмовником — старий чи малий. В сім’ї діє «золоте правило» — слухати серцем.

7.         Час. Максимум часу приділяти один одному: гарна робота ні-коли не зможе замінити гарної родини.

8.         Зв’язок поколінь. Чим кращі відносини між поколіннями, тим міцніша сім’я. Збереження традицій зміцнюють сім’ю.

9.         Зробити світ кращим. Чим більше й частіше сім’я допомагає іншим людям — тим вона міцніше.

10.       Релігія. У релігійних сім’ях частіше панують мир і злагода.

Віра допомагає пережити найважчі випробування й втрати.

(Washington ProFile)