Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Сфера соціального захисту : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Сфера соціального захисту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Забезпечення соціального здоров’я членів сім’ї   Забезпечення соціальної підтримки та захисту од-ними членами сім’ї ін-ших. Одержання індиві-дами психологічного захисту

Функції сім’ї залежать від конкретних культурно-історичних умов її життєдіяльності.

Пітер та Бріджит Бергер зазначають, що сім’я як базовий інсти-тут впливає на три основні види людської діяльності: відтворення, сексуальність та первинну соціалізацію. Вторинними функціями Бергери називають: правові, що регулюють права кожного члена сім’ї, у т.ч. дітей; економічні, що забезпечують зв’язок із зовніш-ньою економікою (еволюціонують від ролі сім’ї як основного еле-мента виробництва — до одиниці споживання). Сьогодні від сім’ї очікують забезпечення особистісної реалізації та усамітнення, що на рівні моралі означає перехід від акцентування на обов’язках та відповідальності до прав та винагороди в сімейній сфері1.

Дисфункції сім’ї

Як і інші соціальні інститути, сім’я має проблеми у виконанні своїх функцій.

1Бергер П., Бергер Б., Коллинз Р. Личностно-ориентированная социология. — М., 2004. — С. 103—127.

Невиконання, неналежне виконання, недостатність ресурсів для виконання функцій сім’єю — це дисфункції сім ’ї.

Проявом дисфункцій сім’ї є поширення неблагополучних сімей.

За ознаками «благополуччя — неблагополуччя» розрізняють сім’ї благополучні та неблагополучні .

Неблагополучна сім ’я — сім’я, де дитина не одержує адекватної уваги, підтримки, догляду і виховання.

Благополучні сім’ї — забезпечують задоволення всього компле-ксу потреб (згідно з А. Маслоу) для кожного члена сім’ї.

У дітей із неблагополучних сімей частіше, ніж в інших, зустрі-чається: порушення нормального спілкування з однолітками; не-адекватність самооцінки, зниження здатності самоаналізу і соціа-льно-психологічної адаптованості; нерозвиненість почуття емпатії; перехід до групи важких дітей; негативна девіація.

Найчастіше фахівці розрізняють:

♦          проблемні сім’ї — відсутнє порозуміння, злагоджена взаємо-дія між членами сім’ї;

♦          конфліктні сім’ї — незадоволення сімейним життям зумов-лює нестабільність сім’ї;

♦          соціально неблагополучні сім’ї — їм зазвичай властивий ни-зький культурний рівень подружжя, пияцтво, важковиховувані, пе-дагогічно запущені діти;

♦          дезорганізовані — процвітає культ сили, панівним є почуття страху, автономність членів родини, відсутність нормальних люд-ських відносин;

♦          сім’ї з низьким рівнем матеріальних та житлових умов;

♦          сім’ї з поганими медико-санітарними умовами;

♦          неповні сім’ї;

♦          сім’ї, де один із батьків хворий або інвалід. Поступово від-бувається фактична втрата впливу батьків на дітей.

Неблагополуччя та благополуччя сім’ї може бути як форма-льним, так і змістовним, залежно від особливостей реалізації функцій.

Формально неблагополучні сім’ї — маргінально-функціональні, вони — «зона ризику» для переходу до змістовного неблагополуч-чя, що притаманне «дисфункціональній сім’ї».

У «дисфункціональній сім’ї» порушується як ендолокальний (спрямований на внутрішню взаємодію), так і екзолокальний (спрямований на зовнішню взаємодію) механізм існування, тобто

1Бесєдін А. А. Дисфункціональна сім’я як чинник девіантної поведінки непов-нолітніх. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціо-логічних наук — Х., 2002. — 18 с.

руйнується система цінностей, як визначає зв’язки між членами сім’ї та суспільством.

Серед основних чинників дисфункцій сім’ї розрізняють:

>          постійні конфлікти та несприятливий психологічний клімат;

^ відсутність одного з батьків;

^ аморальна чи асоціальна поведінка батьків;

>          низький рівень матеріального забезпечення сім’ї;

^ відсутність у батьків педагогічних навичок та знань; ^ несприятливі психологічні риси батьків (агресивність, внут-рішня конфліктність та ін.)1.