Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТИПИ СІМ’Ї ТА ШЛЮБУ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ТИПИ СІМ’Ї ТА ШЛЮБУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Існує кілька типології сім’ї, тому що типології базуються на різ-них критеріях (чисельність, функції, розподіл влади тощо).

 

Критерій Типи

Чисельність   •          повна — нуклеарна сім’я (спільно проживають батьки

і діти);

•          розширена сім’я — разом проживають кілька поколінь

чи кілька сімей сестер і братів (нуклеарна та родичі);

(або окрема — та велика)

Форма шлюбу           1.         моногамія — шлюб одного чоловіка з однією жінкою;

2.         полігамія (полі — багато):

•          полігінія — шлюб одного чоловіка та кількох жінок (у

Тибеті, на пд. Індії);

•          поліандрія — шлюб однієї жінки та кількох чоловіків;

•          груповий шлюб (кілька чоловіків та кілька жінок).

Джордж Мердок (1949) виявив, що полігамія була дозволена більше, ніж у 80 % із 250, проаналізованих ним суспільств.

Юридичне

оформлення

шлюбу            1.         громадянський — юридично не оформлений;

2.         офіційний — юридично засвідчений;

3.         фіктивний — юридично засвідчений, проте, реально

не існуючий.

Тип

владних

структур         •          патріархат — чоловік — голова сім’ї, він розподіляє

матеріальні ресурси, приймає життєво важливі рішення

щодо сім’ї та її членів (Таїланд, Японія, Індія, Бразилія);

•          матріархат — дружина — голова сім’ї (жителі Тробріанських островів);

•          егалітарна сім’я — влада розподіляється порівно між

чоловіком та дружиною (найбільш поширена сьогодні).

Типи партнерів у шлюбі      •          екзогамія — партнер обирається за межами сімейної

групи;

•          ендогамія — шлюби укладаються всередині своєї групи (Індія — кастова система; всередині расових груп —

американські негри; релігійні групи — іудаїстів; соціальних класів — аристократів). Найбільш поширеним правилом ендогамії є заборона кровозмішення (інцест), що

забороняє шлюби або статеві відносини між кровними

родичами.

167

 

За

соціальним

становищем   •          гомогенні — подружжя із однієї соціальної групи;

•          гетерогенні — подружжя — представники різних соціальних груп (класів, рас, етносів…)

Правила ведення родоводу та успадку-вання майна       •          чоловіча лінія (патрілінарна) — успадкування прізвища, майна відбувається по батьківській лінії;

•          жіноча лінія (матрілінарна), (майно матері відходить

дочці, а основну підтримку молодому подружжю надає

брат жінки, жителі Тробріанських островів Нової Гвінеї — статеві стосунки не пов’язані з народженням дітей. — «Дух-родич одруженої жінки вселяє в її тіло

дух — дитини));

•          двобічний родовід (40 % країн світу).

Вибір місця проживання     •          патрілокальна (молодята живуть у сім’ї батьків чоловіка);

•          матрілокальна (у сім’ї батьків жінки);

•          неолокальне (окремо);

•          еванклюлекальні (з сім’єю дядька чи тітки).

В Україні більшість молодят живуть з батьками.

Розподіл ролей у сім’ї           •          партнерська — члени сім’ї спільно вирішують усі

проблеми;

•          автономна — кожен приймає рішення самостійно, автономно.

Кількість дітей           •          бездітні;

•          малодітні — однодітні;

•          средньодітні (2 дитини);

•          багатодітні (3 і більше дитини).

Кількість дітей, як критерій типу сім’ї, з часом змінюєть-ся (раніше: 1—2—малодітна, 3—4—середньо, 5 і біль-ше — багатодітна).

Структура сім’ї          •          повна — з неповнолітніми дітьми проживають рідні

або нерідні батьки;

•          неповна — це сім’я, де є лише один із батьків з дітьми

(частіше — одинокі матері).

 

            • зведена — сім’я, у якій у чоловіка чи дружини до вступу в шлюб були власні діти. Це можуть бути як вдова з дитиною, що вийшла заміж за неодруженого, так і шлюб, в якому обидва партнери були в минулому одру-жені і мають дітей1.

1Гурко Т. А. Родительство: социологические аспектьі. — М., 2003 — 164 с.

Можна продовжити типологію за такими критеріями1.

Юридичне оформлення шлюбу:

•          сім’ї, що ґрунтуються на офіційно зареєстрованому шлюбі;

•          фактичні сім’ї чи співжиття без офіційного оформлення сто-сунків;

•          юридично оформлені шлюбні відносини подружжя, яке про-живає окремо — розділення (separation).

Черговість шлюбу для шлюбних партнерів:

•          сім’ї, що базуються на першому шлюбі для обох партнерів;

•          сім’ї, що засновані на повторних шлюбах для одного чи обох партнерів (remarriage).

Юридичні засади, що регулюють відносини батьків та дітей:

•          обидва члени подружжя живуть із рідними дітьми і до їх на-родження не мали інших дітей (intact family);

•          сім’ї, в яких один (обидва) із шлюбних партнерів вже мали власних дітей до вступу в шлюб. Діти можуть проживати як в цій сім’ї, такі в іншій — зведені (stepfamily чи blended family);

•          прийомна — сім’я з усиновленими дітьми (adoptive family);

•          тимчасово прийомна сім’я — в ній певний період проживає дитина, що тимчасово позбавлена спілкування з власними батьками (foster family);

•          опікунська сім’я (custodian family).

Соціально-демографічні характеристики чоловіка

й / чи дружини — вік, професія, освіта, ставлення до релігії.

У вітчизняній літературі згадуються:

—        студентська сім’я;

—        сім’я неповнолітніх;

—        сім’я робітника;

—        сільська сім’я.

У закордонній літературі:

—        двохкар’єрна (чоловік і дружина — професіонали);

—        сім’я середнього класу;

1Гурко Т. А. Трансформация института современной семьи // Социологические исследования. — 1995. — № 10. — С. 95—99.

—        «чорні» родини (у США),

—        міжнаціональні;

—        сім’я безробітного;

—        сім’я юриста;

—        гомосексуальна сім’я й т.д.

Н. Смелзер зазначає, що під час перепису населення в США розмежовують «стандартні» та «нестандартні» сім’ї. «Стандар-тна» сім’я складається з двох або кількох осіб, пов’язаних кровною спорідненістю, шлюбними узами або всиновленням. Найчастіше — це подружня пара з дітьми або без дітей. До «нестандартної» сім’ї входять двоє або кілька осіб будь-якої статі, що не є родичами, та одинаки»1.

Якщо в 1970 р. в США «стандартні» сім’ї складали 82 %, а «нестандартні» — 18 сімей, то вже в 1981 р. близько 73 % «стан-дартних» та 27 % «нестандартних» сімей. За даний період суттєво збільшилася кількість самотніх чоловіків та жінок (на 105 % та 60 % відповідно); сімей з одним із батьків (на 11 %); сімей, в яких один із батьків розведений чи покинутий (на 111 %).2

 

За зрілістю сім’ї розрізняють:

Сім’я молодіжна. Сім’я, яка тільки створилась.

Молода сім’я Сім’я, яка зустрілась з першими для них перешкода-ми. В сім’ї, яка чекає дитину, помітно зміцнюється подружжя: дружина не залишається без уваги, з’являється турботливе ставлення один до одного.

Сім’я середнього подружнього віку           Від 3 до 10 років спільного життя. Період найкри-тичніший, найвідповідальніший: з’являється нудь-га, одноманітність у взаєминах подружжя; розгор-таються конфлікти. На такий період припадає найбільше розлучень.

Сім’я старшого подружнього віку   Подружжя спільно проживають 10—20 років. Опанування нових важливих ролей — дідусів і ба-бусь. Нові засади взаємовідносин: піклування один про одного, турбота.

Смелзер Н. Социология. — М., 1994. Там само.