Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ МАРГІНАЛЬНОСТІ : Соціологія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ МАРГІНАЛЬНОСТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 

магниевый скраб beletage

Суспільні трансформації сприяли виникненню соціально-політичних та економічних відносин якісно нового типу. Перехідне українське суспільство характеризується динамічністю, несформо-ваністю соціальної структури, яка відрізняється від структури роз-винених суспільств. Незавершеність трансформаційних процесів зумовлює поширення невизначеності власної соціальної позиції, неадаптованість, низькі показники соціального самопочуття. Трансформація зачепила не лише підвалини політичної та економі-чної сфери, а й вплинула на ціннісно-нормативну сферу. В оцінках науковців та політиків сучасне українське суспільство нерідко за-слуговує на епітет маргінальне.

Вперше у соціологічний обіг поняття маргінальність (від латинсь-кого margo — край, межа) ввів у 1928 р. американський учений Роберт Езра Парк у статті «Людська міграція та маргінальна людина»1.

Досліджуючи міграційні процеси, Роберт Парк аналізує «особи-стість на межі» двох культур, які нерідко конфліктують між собою. Поняття маргінальна людина Р. Парк використовував для характе-ристики неадаптованості «культурних гібридів». Вчений характе-ризував маргінальність не лише як стан на межі, а й як приналеж-ність одночасно до двох груп чи культур.

1 Park R. E. Human Migration and Marginal Man // American Journal of Sociology. — 1928. — Vol. 33. — № 6. — Р. 882—893.

В основі природи маргінальної людинипочуття моральної дихотомії, перебування «в двох світах» одночасно, роздвоєння і конфлікту, коли старі звички відкинуті, а новіще не сформовані. Р. Парк відзначав, що періоди переходу і кризи в житті більшості людей схожі з тими, що переживає іммігрант, коли залишає батькі-вщину. Правда, на відміну від міграційних переживань, маргіналь-на криза визначалася ним як хронічна та беззупинна. Маргінал, за Р. Парком, набуває комплексу негативних психологічних ознак: се-рйозні сумніви у власній цінності, невизначеність зв’язків із друзя-ми, острах бути ізольованим, хворобливу сором’язливість, саміт-ність і надмірну мрійливість, гіпертрофоване занепокоєння щодо власного майбутнього, уникнення будь-якого ризикованого вчинку, нездатність насолоджуватися і впевненість у несправедливому ста-вленні оточуючих. Нерідко внутрішній конфлікт, моральна і пси-хологічна криза, втрата соціальних орієнтирів завершується трагіч-но1. Тривалість перебування в стані дезадаптації закріплює риси маргінальності особистості та формує маргінальний тип.